Zoeken op

Onderwerp

Dossier

Type

Auteur
select

Jaar

SoortSorteren op

Artikelen (2163 artikelen gevonden)

U hebt gezocht op:  selectie wissen
link
Ondertussen in Brussel
De politieke aandacht gaat uit naar de vluchtelingencrisis en de dreigende Brexit, maar ondertussen wordt de Europese Bankenunie in ijltempo opgetuigd. Dit vormt een radicale vernieuwing die op de lange termijn grote invloed heeft op de werking va...
Raymond Gradus over nascheiding van plastic image
Raymond Gradus over nascheiding van plastic
Nascheiding van plastic is goedkoper, efficiënter en milieuvriendelijker stelt Raymaond Gradus, hoogleraar bestuur en economie van de publieke economie VU. In België levert nascheiding van plastic twee maal de hoeveelheid op tegen 40% van de onko...
Het vermetele vertrouwen in een eenkennig monetaire beleidsvisie image
Het vermetele vertrouwen in een eenkennig monetaire beleidsvisie
Monetaire beleidsmakers binnen de ECB lijken het niet meer te weten. De effectiviteit van het ruime monetaire beleid heeft niet het beoogde effect op de inflatie, de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid en het houdt bovendien geen rekening...
boardroom
Voorstel kortere zittingsduur commissaris uit de lucht gegrepen
Wie de schaarse wetenschappelijke literatuur er op naleest, laat de zittingsduur van de commissaris zoals die nu is. Dit stelt econoom en meervoudig commissaris Wim van den Goorbergh in reactie op het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate...
Overheveling eigen huis naar box III slecht plan image
Overheveling eigen huis naar box III slecht plan
Het CPB kwam onlangs met nieuwe ramingen voor de Nederlandse economie waarbij de rekenmeesters ook voorstellen voor de woningmarkt deden. Het huidige beleid rond pensioenen en eigen woning belemmeren het spreiden van consumptie over de levensloop...
Hoe waardevol is de risicodeling bij collectieve pensioenfondsen? image
Hoe waardevol is de risicodeling bij collectieve pensioenfondsen?
15 mrt 2016
In het debat over het toekomstig pensioenstelsel wordt het collectief pensioencontract niet altijd voldoende gewaardeerd. Een individueel contract mag dan flexibel zijn en meer transparant, maar kent minder mogelijkheden om risico’s over generatie...