Carl Koopmans

Gastauteur
SEO, Vrije Universiteit
Portret van Carl Koopmans
© Foto van SEO
Carl Koopmans is clusterhoofd en onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar Infrastructuur en Economie aan de Vrije Universiteit.Koopmans studeerde algemene econometrie aan de Erasmus Universiteit, waar hij tevens als student-assistent werkte. Na zijn afstuderen was hij werkzaam bij SEO, waarna hij in 1989 promoveerde op een proefschrift over informele arbeid. Vervolgens werkte hij als afdelingshoofd bij het Ministerie van VROM aan bouwprognoses. Bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid deed hij onderzoek rond energie, milieu en besluitvorming bij grote infrastructuurprojecten. Als afdelingshoofd bij het Centraal Planbureau hield hij zich bezig met energiescenario’s, energiebeleid, infrastructuur en kosten-batenanalyses. Vervolgens werkte hij vier jaar bij SEO als clusterhoofd, met kosten-batenanalyses en de kilometerheffing als belangrijkste onderwerpen. Van 2006 tot 2009 was hij directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Artikelen

Carl Koopmans
Carl Koopmans over de blackbox van economen
Met een maatschappelijke kosten- en batenanalyse kunnen we miljarden euro's besparen maar de economen moeten aan beleidsmakers wel duidelijk maken hoe daar gebruik van te maken stelt Carl Koopmans, onderzoeksdirecteur SEO Economisch Onderzoek. Zo...
Moeder en kind
Afschaffing kinderopvangsubsidies verlaagt de welvaart
Kinderopvangsubsidies zijn meer dan alleen maar herverdeling, betogen Carl Koopmans en Lucy Kok. Zij gaan hiermee in op het betoog van Van ´t Riet en Van der Wiel die uitsluitend in een politieke wens tot herverdeling een reden voor overheidsingri...
Met kosten-batenanalyse kiezen tussen falende overheid en onvolmaakte markt image
Met kosten-batenanalyse kiezen tussen falende overheid en onvolmaakte markt
De Nederlandse economie is een samenspel tussen markt en overheid. Het gaat niet aan om marktwerking als een kwade macht af te schilderen, stellen Barbara Baarsma, Carl Koopmans en Jules Theeuwes. Het is kiezen tussen een onvolmaakte markt en een ...