Fieke van der Lecq

Economenpanel, Gastauteur

VU Amsterdam en Ecovisie

Onderwerp:
Dossiers:
Fieke van der Lecq image
© Foto Erasmus Universiteit Rotterdam

Fieke van der Lecq (1966) is algemeen econoom en bedrijfseconoom. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (bij Simon Kuipers en Hans van Ees) op een vraagstuk uit de geldtheorie. Vervolgens werkte ze bij het Ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau, waarna ze hoofdredacteur annex uitgever van ESB werd, alsmede directeur van ESB bv. Bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit gaf ze leiding aan het onderzoeksteam Monitor Financiële Sector en ontwikkelde ze het mededingingstoezicht op de pensioensector. Van 2007-2015 was Fieke Cordares-hoogleraar (later APG-hoogleraar) Pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics. Sinds 2015 is zij hoogleraar Pensioenmarkten aan de VU (FEWEB). Daarnaast vervult ze diverse toezicht- en adviesfuncties via Ecovisie.

Artikelen

Maak werk van nieuw pensioencontract image
Maak werk van nieuw pensioencontract
Het Nederlandse pensioenstelsel heeft de afgelopen 60 jaar zijn kracht bewezen. Om ook in de toekomst krachtig te blijven is modernisering van het stelsel nodig. De komende maanden ligt daarvoor een grote verantwoordelijkheid bij de sociale partne...
Gebrek aan macrovisie DNB ondermijnt pensioentoezicht image
Gebrek aan macrovisie DNB ondermijnt pensioentoezicht
Pensioenfondsen staan onder druk doordat gepensioneerden langer leven, door de lage rente en dreigende ingrepen door DNB. De stelling van de economen Boender, Van der Lecq en De Vries is dat DNB het toezicht beter kan vormgeven in samenhang met ha...

Fieke van der Lecq op Twitter

RT @keesvendrik: Dierbare oud-collega Saskia J. Stuiveling is overleden. Monumentale president van de Algemene Rekenkamer. Progressief, ver…
2 uur geleden
Een blijvende inspiratiebron.... nu naar zijn wondere wereld. https://t.co/8lZY7D46La
Gisteren
Tip: wie positief denkt over big data, leze "Weapons of Math Destruction", geschreven door PhD wiskundige die zelf de algoritmes schrijft.
22 apr 2017
Broedende lepelaars en aalscholvers in de Blaauwe Kamer bij Wageningen. Mooie excursie voor vrijwilligers Vogelbescherming van @vogelnieuws
22 apr 2017
RT @Bosw8erDennis: Als slaapmuis moet je wel je naam eer aan doen ik zeg geluid hard en kijken maar 😂 https://t.co/GAo834HrT9
21 apr 2017