Jan Postma

Gastauteur
Onderwerp:
Jan Postma image
Jan Postma

Drs. Jan Postma was wetenschappelijk (hoofd)medewerker economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte hij van 1975 tot 1999 bij het ministerie van Financiën, achtereenvolgens als beleidsmedewerker, plv. directeur Algemene Financiële en Economische Politiek, directeur van de Inspectie der Rijksfinanciën, Directeur-Generaal van de Rijksbegroting en Secretaris-Generaal. Van 1999 tot 2002 was hij burgemeester van Leiden. Hij was van 2001 tot 2009 lid van de Raad voor de financiële verhoudingen. Hij publiceerde en publiceert over openbaar bestuur en overheidsfinanciën. Zie bijvoorbeeld zijn publicatie Honderd jaar Miljoenennota (2006). Hij is lid van een aantal adviescommissies.

Artikelen

Verantwoordingsdag heeft nieuwe politieke impuls nodig image
Verantwoordingsdag heeft nieuwe politieke impuls nodig
De wijze waarop het kabinet verantwoording aflegt over de overheidsfinanciën en behaalde prestaties kan beter en scherper. Dat is de mening van oud-directeur generaal van de Rijksbegroting Jan Postma. Naast het instrument van de resultaat- of pres...