Lans Bovenberg

Economenpanel, Redactie Tilburg University en Netspar
Lans Bovenberg image
© Foto Christiaan Krouwels

Lans Bovenberg is hoogleraar Economie aan de Universiteit van Tilburg en wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Netspar. Voorheen was hij verbonden aan de Universiteit van Californië, Berkeley (waaraan hij zijn PhD behaalde), de Erasmus Universiteit, het ministerie van Economische Zaken, het CPB en het IMF. Zijn onderzoeksterrein omvat openbare financiën, economie en management van het publieke belang en milieueconomie, maar de laatste jaren hebben vooral vergrijzing en pensioenen zijn belangstelling. Hij wordt gezien als één van de meest toonaangevende Nederlandse economen van dit moment en is onafhankelijk lid van de Sociaal Economische Raad (SER). HP/De Tijd riep hem in 2007 uit tot één van de honderd meest invloedrijke Nederlanders. Bovenberg ontving in 2003 de Spinoza-premie, een prestigieuze prijs die door NWO wordt uitgereikt voor “voortreffelijk, baanbrekend en inspirerend wetenschappelijk onderzoek”.

RSS

Artikelen

Play
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg over pensioenkampioen
18 nov 2014 |
Met innovaties kan Nederland weer pensioenkampioen worden stelt Lans Bovenberg, hoogleraar economie Netspar - Tilburg University. In zijn oratie ter gelegenheid van het aanvaarden van een pensioenleerstoel pleit Bovenberg voor een drietal innovat...
Toekomstbestendig pensioenstelsel vraagt extra AOW-opbouw image
Toekomstbestendig pensioenstelsel vraagt extra AOW-opbouw
23 mei 2014 |
De doorsneesystematiek in het aanvullende pensioenstelsel is niet toekomstbestendig. Maar uitfasering resulteert in een overgangsproblematiek. De generaties die de subsidies die zij op jonge leeftijd hebben verstrekt aan oudere generaties ontvan...
Innovaties pensioenakkoord gewikt en gewogen image
Innovaties pensioenakkoord gewikt en gewogen
In de week voor kerst is er een pensioenakkoord gesloten met een aantal belangrijke innovaties. Zo wordt er gesproken over een generatietoets voor de premie, toekomstbestendige indexatie en het gebruik van pensioenpremies voor het aflossen van hy...
Naar een helder en eenvoudig toezichtskader pensioenen image
Naar een helder en eenvoudig toezichtskader pensioenen
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd te werken aan één nieuw toezichtskader voor pensioenen. Dat is een goede zaak volgens Bovenberg en Nijman. Echter, de kabinetsplannen ontberen een heldere diagnose en biedt daarom ...