Marcel Klok

Gastauteur
ING Economisch Bureau, Amsterdam
Marcel Klok image
(c) ING
Marcel Klok is senior econoom bij het ING Economisch Bureau. Daar is hij sinds 2017 chef conjunctuur Nederland, verantwoordelijk voor de macro-economische ramingen en arbeidsmarktanalyses. Klok werkte van 2010 tot 2017 als (senior) economisch beleidsmedewerker voor het Ministerie van Economische Zaken, waar hij zich voornamelijk bezig hield met macro-economie, beleidsevaluaties, maatschappelijke kosten-batenanalyses en het brede welvaartsbegrip. Hij was in 2015 enkele maanden gedetacheerd als wetenschappelijk medewerker bij de sector Macro-economische Analyse van het Centraal Planbureau. Klok heeft algemene economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgende daarna de BoFEB bij de Rijksoverheid.

 

Artikelen

Zet in op een ‘Tripadvisor’ die volwassenen de weg wijst in het onderwijs image
Zet in op een ‘Tripadvisor’ die volwassenen de weg wijst in het onderwijs
Het onderwijs voor volwassenen wil maar niet echt aantrekken, zeker niet voor de mensen die dat het meeste nodig hebben. Terwijl menselijk kapitaal schaarser wordt en de arbeidsproductiviteit maar weinig stijgt, is het risico dat we per saldo t...

Marcel Klok op Twitter

RT @mejudice: #Volwassenenonderwijs is van groot belang voor Nederlandse economie van de toekomst. Zet daarom in op een 'Tripadvisor’ die v…
12 uur geleden
RT @michiel_bijlsma: Het lijkt saai, maar is belangrijk: de discontovoet bepaalt hoe belangrijk we de toekomst vinden - Advies CPB: stel ni…
17 okt 2019
RT @INGnl_Economie: Werkgelegenheid sterk gestegen in september: 18.000 meer mensen aan het werk. #ING @klok_marcel https://t.co/EABiunXrkq
17 okt 2019
RT @INGnl_Economie: Niet uitzendkrachten, maar zzp’ers vangen de economische schokken het meeste op. Lees meer in de nieuwe #ING-studie ove…
16 okt 2019
RT @INGnl_Economie: Uitzendkrachten zijn qua uurloon het meest flexibel van alle werknemers, met gemiddeld per maand 27% kans op een stijgi…
16 okt 2019