Marike Knoef

Gastauteur
Universiteit van Leiden
Marike Knoef image
Marike Knoef
Marike Knoef werkt als universitair docent aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde Econometrie aan de Universiteit van Tilburg en is in 2011 gepromoveerd op haar proefschrift "Essays on Labor Force Participation, Aging, Income and Health". Haar interesses omvatten onderzoek op het gebied van de arbeidsmarkt, inkomens, pensioenen en de sociale zekerheid.

Artikelen

Marike Knoef
Marike Knoef over variatie in de pensioenopbouw
10 apr 2015
20-30% bouwt te weinig pensioen op, met name zelfstandigen en gescheiden mensen stelt Marike Knoef, universitair docent economie Universiteit Leiden. In de Netspar Brief "Veel variatie in de pensioenopbouw van Nederlandse huishoudens" stellen ond...
Etalagepop met goudkleurig hoofddeksel
Belasting aan de top: geen spoor van groeiende ongelijkheid
De top van de Nederlandse inkomensverdeling en de aandelen die deze topinkomens afdragen aan inkomensheffingen zijn sinds 1990 opmerkelijk stabiel. Het beeld dat de rijken steeds rijker worden klopt dus niet. Dit blijkt uit data die de Leidse ec...
groot jacht
Vermogen in Nederland gelijker verdeeld sinds eind negentiende eeuw
De verdeling van vermogen in Nederland is scheef, maar een stuk minder scheef als rekening wordt gehouden met opgebouwde pensioenrechten. Tegelijk is de verdeling veel minder ongelijk geworden sinds het einde van de negentiende eeuw. Dit stellen d...
Vitaliteitsregeling zal vooral gebruikt worden voor deeltijdpensioen image
Vitaliteitsregeling zal vooral gebruikt worden voor deeltijdpensioen
De spaarloon- en levensloopregeling gaan op in de zogenaamde vitaliteitsregeling. De Tilburgse economen Knoef, Adriaens en Nelissen onderzochten of de vitaliteitsregeling kans van slagen heeft. De regeling lijkt vooral benut te gaan worden voor d...