Paul de Bijl

Gastauteur

Radicand Economics, Lexonomics en WHU Otto Beisheim School of Management (Duitsland)

Paul de Bijl image

© Paul de Bijl

Paul de Bijl is eigenaar/oprichter van Radicand Economics, een economisch adviesbureau gespecialiseerd in marktordening, mededingingsbeleid en economische regulering. Paul is tevens (deeltijd) gasthoogleraar op de leerstoel Reguleringseconomie aan de WHU Otto Beisheim School of Management (Vallendar en Düsseldorf, Duitsland), associate partner van economisch adviesbureau Lexonomics, en niet- gouvernementele adviseur van de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Gedurende 2006-2013 was hij hoofd van de sector Marktordening van het Centraal Planbureau. Paul is gepromoveerd in de Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Zijn expertisegebieden zijn reguleringseconomie, mededingingseconomie en industriële organisatie. Met professor Martin Peitz schreef Paul het boek Regulation and Entry into Telecommunications Markets (Cambridge University Press, 2002; Chinese vertaling 2006). Hij is lid van de International Editorial Board van Communications & Strategies en de Editorial Board van Journal of Information Policy.

RSS

Artikelen

Dilemma's in governance van semipublieke instellingen image
Dilemma's in governance van semipublieke instellingen
Instellingen die werkzaam zijn in de semipublieke sector lijken alleen maar gekenmerkt te worden door mismanagement en een zwakke governance. Michiel Bijlsma en Paul de Bijl stellen dat dergelijke incidenten onlosmakelijk verbonden zijn aan het op...
Jean Tirole
Beleidstoepassing werk van Tirole kan wel een impuls gebruiken
17 okt 2014 |
De Nobelprijs voor Jean Tirole getuigt van zijn fundamentele bijdragen voor de economische wetenschap. Deze bijdragen betreffen niet alleen regulering van marktmacht, waar nu de nadruk op wordt gelegd, maar ook werk op uiteenlopende terreinen als ...
gereedschap
Marktwerkingsdebat anno 2014: het draait om publieke belangen
13 jan 2014 |
Na een periode waarin politici en beleidsmakers benadrukten ‘voor’ of ‘tegen’ marktwerking te zijn, gaat het debat hierover nu vaker over de achterliggende vraag: hoe zorgen we ervoor dat de markt het publieke belang dient? Voor het beantwoorden v...
Groep mannen aan het touwtrekken
Alleen concurrentie relevant voor nieuwe Autoriteit Consument en Markt
Consumenten zijn gebaat bij concurrentie. Dat is het uitgangspunt van de Mededingingswet. In de gevallen waarin concurrentie ongunstig zou kunnen uitpakken, dan is dat niet goed op te lossen met minder concurrentie. Beter is het afzonderlijk belei...