Peter van Bergeijk

Gastauteur
International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus Universiteit (EUR), Den Haag
Peter van Bergeijk image
© Peter van Bergeijk

Peter van Bergeijk (1959) is hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen en Macroeconomie aan het in Den Haag gevestigde Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit (ISS). Eén van de meest toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstituten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Europa. Van Bergeijk gaf eerder economieonderwijs op de Jan Arentsz sgm te Alkmaar (MAVO/HAVO/VWO), de universiteiten van Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zurich en was werkzaam in het internationale bankwezen en in diverse beleidsfuncties (DNB, Ministerie van Economische Zaken, NMa). Naast zijn leven als econoom is hij ook iemand die economie tot ware kunst verheft.

Artikelen

De opmerkelijke terugkeer van een eerlijker inkomensverdeling in het beleid image
De opmerkelijke terugkeer van een eerlijker inkomensverdeling in het beleid
In het internationale beleid spelen de Sustainable Development Goals een grote rol en een van de belangrijkste onderdelen daarvan is om de inkomenspositie van de armsten in de wereld te verbeteren ten opzichte van de rijksten der aarde. Rolph v...
Wat verklaart het succes en falen van prille aandelenbeurzen? image
Wat verklaart het succes en falen van prille aandelenbeurzen?
Een goed ontwikkelde aandelenbeurs wordt vaak genoemd als een belangrijke factor voor economische ontwikkeling. Net opgerichte beurzen vertonen grillig gedrag en om daar beter grip op te krijgen is kennis nodig over de redenen waarom zij fale...

Blog

Enthousiasme compenseert niet voor amateurisme
Het economendagboek verrichtte al eerder veldonderzoek naar Texel's ijs. Berichtgeving in de Texelse Courant werd derhalve opgevolgd om het ijsonderzoek in een bredere context te plaatsen. Nader veldonderzoek laat zien dat er na het oorspronkelijk...
De impact assessment die geen indruk maakt
Wie het jongste nummer van De Economist leest, merkt wel dat de eerste impact analyse van de  Nederlandse mededingingsautoriteit weinig indruk maakt op de jeugd. Destijds met Simon hadden we èn een goeie pers en we schreven er een transparant opst...
Kunstige economie
Lorenzo heeft iets moois gezien en er een wetenschappelijk artikel over geschreven: Imaginaries of development through extraction: The ‘History of Bolivian Petroleum’ and the present view of the future