Piet Duffhues

Gastauteur
Tilburg University
Portret van Piet Duffhues
© Foto Piet Duffhues

Prof.dr.Piet J.W.Duffhues (1941), sinds 2006 Emeritus hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde Bedrijfseconomie met als specialisatie Ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg (UvT). Promoveerde aan de UvT op het proefschrift ‘Ondernemingsfinanciering: oriëntatie op integratie’ (promotor Prof.dr.P.W.Moerland). Is sinds medio 1999 gewoon hoogleraar (full professor) in Ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg en aan Tias Business School. Was vanaf de oprichting van Tias als kerndocent verbonden aan diverse opleidingen. Van 1996 tot 2003 Academic Director bij Tias-FEM. Publiceerde sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, vooral in de nationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast ook vele artikelen in vaktijdschriften en handboeken voor de praktijk. Is redacteur van de boeken Financiële Instrumenten, deel 1 en 2 (Kluwer). Publiceerde twee leerboeken voor het WO en HBO (Ondernemingsfinanciering en vermogensmarkten, deel 1 en 2, Wolters-Noordhoff/Stenfert Kroese) waarvan inmiddels drie edities zijn verschenen. Redacteur van het boek ‘Financiering, belegging en verzekering’ (Kluwer 2006). De onderzoeksinteresse heeft sinds vele jaren met name betrekking op het risk management van ondernemingen, de keuze van de vermogensstructuur, de hedgingbeslissing van ondernemingen, de problematiek van personeelsopties en de financiering van het Midden- en Kleinbedrijf. Diverse onderzoeksrapporten ten behoeve van externe opdrachtgevers o.a Ministeries. Heeft uitgebreid netwerk in de financiële wereld in Nederland. Werkt sinds emeritaat in april 2006 als full professor in Finance in deeltijd bij het Departement Financiering van de Universiteit van Tilburg.

Artikelen

Financier buitenlandse overnames van vitale Nederlandse ondernemingen met aandelen image
Financier buitenlandse overnames van vitale Nederlandse ondernemingen met aandelen
Nederlandse CEOs die claimen dat hun bedrijf van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie pijnigen hun hoofd hoe kapitaalmarktprincipes en bescherming van het eigen bedrijf samen kunnen gaan. De Tilburgse econoom Duffhues heeft een eenvoudi...
trap
Te laag eigen vermogen houdt banken onnodig kwetsbaar
De grote Nederlandse banken houden een veel te laag eigen vermogen aan, omdat ze zich meer zorgen maken over boekhoudkundige grootheden als de winst per aandeel dan hun solvabiliteit. Hun beperkte solvabiliteit maakt banken onnodig kwetsbaar en da...
monitor
Vestia en andere swapaffaires: wel of geen speculatie?
Vooral door de Vestia-affaire is het beeld ontstaan dat semi-publieke organisaties actief zijn gaan speculeren op de renteontwikkeling door het kopen van renteverzekeringen (zogenoemde swaps). Speculeren lijkt niet de juiste term, omdat de swaps j...
Welke positie hebben obligatiehouders van probleembanken? image
Welke positie hebben obligatiehouders van probleembanken?
SNS is genationaliseerd waarbij aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders hun rechten als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Dit laatste is volgens Piet Duffhues niet onlogisch omdat beide nadrukkelijk hebben gekozen voor een risicodragen...