Ruud Lubbers

Gastauteur Minister van Staat
Ruud Lubbers image
Afbeelding ‘Paul Ridderhof 19mei11 (1463)’ van Paul and Menno Ridderhof (CC BY-NC-SA 2.0)

Ruud Lubbers was minister-president van drie achtereenvolgende Nederlandse kabinetten (1982-1994). Van 1995 tot 2000 was hij als hoogleraar globalisering verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Van 2000 tot 2005 was hij werkzaam voor de Verenigde Naties als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. In 1995 werd hij benoemd tot minister van Staat.

RSS

Artikelen

De democratie zegeviert in Griekenland image
De democratie zegeviert in Griekenland
Zolang in Griekenland democratisch draagvlak bestaat voor de besluiten die voortvloeien uit het akkoord met de Europese Raad is er hoop, maar de Grieken kunnen niet leven van hoop alleen. Hoogste prioriteit heeft nu het aanpakken van de staatsschu...
gas
Kans voor groener Europees energiebeleid
De neuzen van de nieuwe voorzitters van de Europese Commissie en van de Europese Raad staan dezelfde kant op wat betreft energievoorziening en klimaatbeleid. Dit creëert een unieke kans op de Europese klimaat- en energietop later deze week, stelle...
energie
Europa: prikkel meer om uitstoot broeikasgas te verlagen
De bijeenkomst van de Europese Raad eind deze week over energiezekerheid moet aangegrepen worden om initiatieven te versterken die gericht zijn op verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Het creëren van een prikkel daartoe is het idee achter...
Eindelijk een echte Economische en Monetaire Unie in de maak image
Eindelijk een echte Economische en Monetaire Unie in de maak
In december 2013 heeft de Europese Raad vergaande besluiten genomen om een sterke EMU te maken. Met die stap hebben Van Rompuy en de zijnen de mogelijkheid gecreëerd om de dramatische vergissing van 1991 te corrigeren. Aldus Lubbers en Van Sete...