Wimar Bolhuis

Gastauteur
Universiteit van Leiden
Wimar Bolhuis image
(c) WB
Wimar Bolhuis is universitair docent economie aan de Universiteit Leiden. Daarvoor werkte hij bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA, de ministeries van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Sociaal-Economische Raad. Hij studeerde economie, bestuurskunde en psychologie en promoveerde in 2018 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘ Van Woord tot Akkoord ; Een analyse van de partijkeuzes in CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden, 1986-2017’. Zijn onderzoek richt zich op overheidsfinanciën en beleidseconomie.

 

Artikelen

Studiegroep Begrotingsruimte moet anticiperen op een recessie image
Studiegroep Begrotingsruimte moet anticiperen op een recessie
De wereldeconomie piept en kraakt, een recessie dreigt. Men zou verwachten dat in Den Haag hier actief op geanticipeerd wordt in het begrotingsbeleid. De meeste economen zijn ervan overtuigd dat je niet direct op de rem moet trappen. Echter, een b...

Wimar Bolhuis op Twitter

RT @CarelStolker: Open access. Leidse wetenschappers stellen massaal publicaties #openaccess beschikbaar. Ze laten zien dat voor publicati…
15 uur geleden
RT @WimarBolhuis: Beschamende publieke armoede in een tijd van grote private rijkdom 👇 Het gevolg van een overwaardering van de markt. Maar…
Gisteren
@ajboekestijn Precies 👇 https://t.co/PzZs5GiJFt
Gisteren
Beschamende publieke armoede in een tijd van grote private rijkdom 👇 Het gevolg van een overwaardering van de markt… https://t.co/sgTVdNcTFG
Gisteren
RT @WimarBolhuis: Goedemorgen OV-reizigers, de nieuwe aflevering van #StudioTegengif staat online! Ditmaal een superinhoudelijk onderwerp t…
Gisteren