Eurocrisis

De bankencrisis van 2007 is in de loop der tijd ontwikkeld tot de schuldencrisis van staten die de banken en de nationale economie overeind probeerden te houden, maar die daardoor zelf in financiële problemen raakten. Binnen Europa zet de schuldencrisis de eurozone onder druk waarmee duidelijk wordt dat bij het ontwerpen van deze muntunie men heeft verzuimd om ook een politieke unie op te zetten. Midden in de crisis moeten nu niet alleen korte termijn ‘brandweer’-werk worden verricht, maar ook fundamentele keuzes over soevereiniteit van politiek en bankentoezicht worden gemaakt die eigenlijk bij het ontwerpen van de euro hadden moeten beantwoord. Om bij te blijven op deze discussie van zowel crisismaatregelen alsook de fundamentele hervormingen van de eurozone vindt u hieronder artikelen die de afgelopen tijd op dit terrein zijn verschenen op Me Judice.

Recent in Eurocrisis

ECB moet niet langer wachten met geleidelijke renteverhogingen image
ECB moet niet langer wachten met geleidelijke renteverhogingen
De economische vooruitzichten zijn goed binnen de Europese economie en daarom is dit het uitgelezen moment voor de ECB de rente geleidelijk te verhogen en zo het tijdperk van de excessieve monetaire verruiming af te sluiten. Dat is de mening van E...
Economische schade Brexit veel groter dan eerder gedacht image
Economische schade Brexit veel groter dan eerder gedacht
Een Brexit neemt steeds concretere vormen aan. De uitkomsten van de onderhandelingen blijven echter nog onzeker, wellicht ook omdat men de uitkomsten van een Brexit vreest. De Rabo-economen Erken c.s. hebben de mogelijke gevolgen van verschillende...
Complexe lessen voor bankiers en toezichthouders image
Complexe lessen voor bankiers en toezichthouders
Een vaak gehoorde klacht van de buitenwacht is dat economen de crisis niet zagen aankomen. Die klacht is door Cars Hommes c.s. serieus genomen en zij laten zien zien hoe belangrijk het is om de interactie in complexe systemen te bestuderen en vo...
Verklaring afname vertrouwen in EU: gevoel zegt meer dan harde cijfers image
Verklaring afname vertrouwen in EU: gevoel zegt meer dan harde cijfers
Het vertrouwen in de EU is sinds de crisis afgenomen. Dat kunnen we niet verklaren met harde macro-economische variabelen als werkloosheid en bbp per hoofd van de bevolking. Hoe mensen hun eigen economische situatie beoordelen blijkt wél een de...
De minister van financiën begrijpt het nog steeds niet image
De minister van financiën begrijpt het nog steeds niet
Verstandig economisch beleid begint met een verstandige analyse. Minister Dijsselbloem moet niets van de analyse van Stiglitz hebben over de stand van de eurozone en ziet de kern van het probleem in het onvermogen van financiële markten om risico...
Waarom “Management by assumption” een gevaarlijke gewoonte is in monetaire beleidskringen image
Waarom “Management by assumption” een gevaarlijke gewoonte is in monetaire beleidskringen
Het beleid van monetaire verruiming hangt van allerlei vooronderstellingen aan elkaar die vooralsnog niet de gewenste effecten hebben voor de Europese economie. De bedrijfseconoom Hans Kasper herkent in dit beleid een bekend fenomeen uit de manage...
Europa na de Brexit image
Europa na de Brexit
De instellingen van de euro deugen niet, en al heeft men zijn best gedaan om van de munt een succes te maken, het gevoerde beleid heeft alleen maar geleid tot politieke en economische tweedeling. Aldus Nobelprijswinaar Joe Stigltiz in zijn nieuwe...
Aanpassingen financiële systeem nog onvoldoende voor breed herstel vertrouwen image
Aanpassingen financiële systeem nog onvoldoende voor breed herstel vertrouwen
Na de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in september 2008 zijn internationaal en nationaal belangrijke stappen gezet om het systeemrisico in het financiële stelsel te verkleinen. Dit heeft echter nog niet geleid tot een breed gedrag...

Auteurs in Eurocrisis

Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPR
Dick van Wensveen image
Erasmus Universiteit, Universiteit van Amsterdam
Carlijn Prins

Rabobank, Utrecht

Hugo Erken image
Rabobank, Utrecht
Raphie Hayat image

Rabobank, Uttrecht

Marijn Heijmerikx image

Rabobank, Utrecht

Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Lans Bovenberg image
Tilburg University en Netspar
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPR
Roel Beetsma image

Universiteit van Amsterdam, CEPR en European Fiscal Board

Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS School for Business and Society, en CEPR

Kène Henkens image

NIDI, Den Haag, UMCG (Rijksuniversiteit Groningen), Universiteit van Amsterdam