Raymond Gradus

Economenpanel, Gastauteur VU Amsterdam
Foto van Raymond Gradus
© Foto van Thinking Europe

Raymond Gradus (1962) studeerde algemene en bedrijfseconometrie aan de Universiteit van Tilburg. In de periode 1990-1992 werkte hij als universitair docent algemene economie bij deze instelling. Hij promoveerde in 1990 in Tilburg. Vanaf 1992 werkte hij bij de directie Algemene Financiële en Economische Politiek van het Ministerie van Financiën, waarna in 1997 de overstap naar het Ministerie van Economische Zaken volgde als projectleider Markt en Overheid. In 1999 stapte hij over naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hier vervulde hij vanaf 2003 de functie van directeur Financieel Economische Zaken. Van 2008 tot 2015 was hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. In de periode 1996-2004 was hij parttime universiteit hoofddocent financieel economisch beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Per 2004 is hij (parttime) hoogleraar Bestuur en Economie van de Publieke en Non-profit sector bij de het Zijlstra Center en de vakgroep accounting van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Per 2015 heeft Gradus in zijn functie als hoogleraar bij het Zijlstra Center aan de Vrije Universiteit de opdracht gekregen om een studie te verrichten naar de macrodoelmatigheid van de decentralisatie van overheidstaken naar medeoverheden. Hij publiceerde ondermeer over sociale zekerheid, medeoverheden, marktwerking en privatisering.

Me Judice Economenpanel: resultaten voor Raymond Gradus
Lessen van de crisis
16 sep 2016

Stelling 1

Ik heb vertrouwen in de stabiliteit van het Nederlandse financiële systeem.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 2

De zakenbank Lehman Brothers had in september 2008 moeten worden gered door de Amerikaanse overheid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateVertrouwenseffecten worden systematisch onderschat. Veel studies geven aan dat recessie niet zo diep was geweest als Lehman Brothers gered zou zijn.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

ABN Amro is in 2008 terecht gered door de Nederlandse overheid.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateZie vorige vraag
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 4

Na een bankencrisis is een snelle aanpassing in de financiële huishouding van het bankwezen te prefereren boven een geleidelijke aanpak waarbij banken meerdere jaren de tijd krijgen om orde op zaken te stellen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateSnelle aanpassing gaat van de premisse dat financiële crisis zich weer snel voordoet, hetgeen niet voor de hand ligt.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 5

De afgesproken aanscherpingen in regelgeving zijn voldoende om het Nederlandse bankwezen financieel gezond te maken.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn geringe matevind ik moeilijk te beoordelen omdat specialisten zich tegenspreken
Oneens
In redelijke mate
Het belang van het vrijhandelsverdrag TTIP
9 jun 2016

Stelling 1

Het is belangrijk voor de Nederlandse economie dat er een TTIP-akkoord komt.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateNederland heeft als kleine open economie veel belang bij vrijhandelsakkoorden. Bovendien kan het als opmaat dienen voor een breder WTO-akkoord en zal het de positie van Europa in de wereld versterken.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Een TTIP-akkoord zal een positief effect hebben op de Nederlandse arbeidsvoorwaarden (loon, ontslagbescherming, etc.).
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateEconomie en daarmee de lonen zullen een impuls krijgen. Overigens zullen er wel verdelingseffecten zijn.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

Een TTIP-akkoord zal een negatief effect hebben op de Europese standaarden voor milieu, voedselveiligheid en klimaat.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn redelijke mateGezien de belangstelling in de publieke opinie voor deze aspecten zal dit niet gebeuren.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 4

De onderhandelingen over TTIP moeten transparant zijn, zodat de Tweede Kamer, bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties een rol kunnen spelen in dat proces.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateOnderhandelingen kunnen nooit geheel transparant zijn. Uitkomsten moeten wel toetsbaar en transparant zijn.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 5

Er moet een referendum komen over TTIP.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee oneensIn redelijke mateReferenda gaan altijd over andere zaken dan over het referendum zelfs. Dit zal zeker gelden voor TTIP.
Zeer mee oneens
In redelijke mate

Stelling 6

Het is beter om een ‘TTIP light’-akkoord* te bereiken in plaats van een alomvattend TTIP-akkoord.

[*] TTIP light’ is een handelsverdrag waar men louter naar traditionele handelsbeperkingen kijkt, zoals invoertarieven, dumping, kwantitatieve invoerbeperkingen. Controversiële issues, zoals milieu- en klimaatnormen en bescherming van investeerders, worden van de tafel gehaald.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateAls dit het meest haalbare is, moet dit zeker overwogen worden.
Eens noch oneens
In redelijke mate
Modellen in de economische politiek
25 jan 2016

Stelling 1

Bij de besluitvorming over het economisch beleid in Nederland laten politici zich meer leiden door ideologie en opportunisme dan door empirische, kwantitatieve inzichten vanuit de economische wetenschap.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn hoge mateIs sterk afhankelijk van casus. Overigens is een politieke of ideologische afweging breder dan alleen een economische afweging.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het voorspellen van de economie op de lange termijn met macro-econometrische modellen is een zinloze exercitie.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateMen moet zich bewust van de onzekerheid bijvoorbeeld door het werken met scenario's, wat het CPB in sommige studies ook doet. Het schetsen van lange termijn scenario's is zeker niet zinloos.
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 3

De invloed van CPB-analyses op het economisch beleid van de regering is te groot.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn hoge mateDit komt in belangrijke mate doordat politici die uitkomsten van het CPB als ze in hun voordeel uitkomen verheerlijken. Het CPB heeft overigens wel een verantwoordelijkheid door de beperking van hun analyse goed voor het voetlicht te werpen.
Eens noch oneens
In redelijke mate
ABN AMRO naar de beurs
18 nov 2015

Stelling 1

De financiële sector is voldoende stabiel voor de verkoop van ABN AMRO.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn geringe mate 
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het is een goede zaak wanneer ABN AMRO weer geheel in handen komt van de private sector.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn redelijke mateDe inmenging in de financiële sector verstoort concurrentie verhoudingen en leidt tot ongewenste directe bemoeienis van de politiek met de bedrijfsvoering.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

ABN AMRO is financieel nog niet sterk genoeg om als zelfstandige partij mogelijke tegenslagen op te vangen met een leverage ratio van 3,5%.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 4

De staat had sterker moeten aandringen op het verhogen van de leverage ratio van ABN AMRO.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
OneensIn redelijke mateKan vanwege level playing field alleen in Europees verband
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 5

De rel rond de extra loonsverhoging van de top van ABN AMRO (van maart 2015) heeft de bank reputatieschade berokkend.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn geringe mate
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 6

Als de staat ABN AMRO gunstig wil verkopen dan moet zij bereid zijn meteen haar meerderheidsaandeel uit handen te geven.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateZie eerdere opmerking over concurrentie-verhoudingen
Eens noch oneens
In redelijke mate

Stelling 7

De staat heeft het goed gedaan als aandeelhouder van ABN AMRO.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Eens noch oneensIn geringe mate 
Eens noch oneens
In redelijke mate
Ouderen aan het werk
14 okt 2015

Stelling 1

De combinatie van maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen zal de werkloosheid onder vijftigplussers niet of nauwelijks verminderen.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn redelijke mateSectorplannen, inspiratie en intermediairs zullen het verschil niet gaan maken. No-risk polissen bestaan al enige tijd en hebben weinig effect gehad.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 2

Het automatisme waarmee lonen alleen maar stijgen en niet dalen over een carrière is de grootste hinderpaal voor een duurzame inzet van ouderen op de arbeidsmarkt.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Zeer mee eensIn hoge mateUit een internationale vergelijking door het CPB blijkt dat Nederland koploper is in discrepantie tussen lonen en productiviteit voor oudere werknemers. Daar ligt mi de kern.
Mee eens
In redelijke mate

Stelling 3

Om de positie van oudere werklozen duurzaam te verbeteren moet worden overwogen om de hoogte van de werkloosheidsuitkeringen te laten dalen met de werkloosheidsduur.
UitslagExpertiseToelichtingMediaan totale uitslagMediaan totale expertise
Mee eensIn hoge mateDit kan behulpzaam zijn om werkzoekenden vooral in het begin succesvol en door deze prikkel gestimuleerd worden om hun zoekgedrag te intensiveren.
Eens noch oneens
In redelijke mate
Raymond Gradus op Twitter
‘Terugkeer naar hoge groei is illusie’ ... eens met @lexhoogduin zie ook analyse met Beetsma en @stanveuger in ESB https://t.co/LJOoCc3ryK
3 uur geleden

RT @lou_hefner: 1. Hochrechnung: 46,4% #Hofer 53,6% #VdB (Ausz. 60% Schw.br. 1,2%) #bpw16
Gisteren

RT @NewsRightNow24: #Breaking #News Far-right Austrian presidential candidate Norbert Hofer admits defeat to independent Van der Belle… htt…
Gisteren

RT @lou_hefner: Neue Hochrechnung: 46,7% #Hofer 53,3% #VdB #Bpw16
Gisteren

RT @Jumartineau12: Austrian Presidential Election Exit Poll Hofer 46,4% Van der Bellen 54,6% #Autria #FPO #Grunen #bpw2016 https://t.co/oEs
Gisteren