Me Judice Economenpanel: Economische politiek in crisistijd

19 nov 2012

Het publieke debat in Nederland over bezuinigingen en tekortreductie middenin de crisis werd de afgelopen tijd gedomineerd door de ophef over de inkomensgerelateerde zorgpremies en de wenselijkheid van inkomenspolitiek.
Noot: zie ook het begeleidende artikel: “Me Judice Economenpanel: waarover bestaat consensus onder economen?”.

Stelling 1

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 2

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (gewogen voor kennis expert)

Resultaat (ongewogen)

Resultaat (ongewogen)

Stelling 1: Resultaat per panellid

Herverdeling van inkomen dient niet via (deels) publiek gefinancierde voorzieningen (zoals zorg, sociale woningbouw en kinderopvang) plaats te vinden maar via het belastingstelsel.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Rick van der Ploeg
Portret van Rick van der Ploeg
Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifoZeer mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAZeer mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee eensIn hoge mateDit geldt eveneens voor een inkomensafhankelijk eigen risico! Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman
Foto van Peter Kooreman
Tilburg UniversityZeer mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtZeer mee eensIn hoge mateHerverdeling via andere routes leidt tot onbekende, ongewenste en onbeheersbare cumulatieve effecten, die het de facto onmogelijk maken weloverwogen beleid te voeren. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenZeer mee eensIn hoge mateVoor zover het systeem van Toeslagen ook tot het belastingstelsel wordt gerekend. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutZeer mee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenMee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamOneensIn hoge mateHerverdeling via belastingen heeft beperkingen (ontwijk- en ontduikreacties, deadweight losses). Daarom kan verdelingsbeleid zich ook richten op elementaire behoeften. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Borghans
Foto van Lex Borghans
Universiteit MaastrichtZeer mee oneensIn hoge mateBij voorzieningen waarbij mensen keuzevrijheid hebben (en dus niet bij de zorgpremie), kan het leiden tot efficiëntere herverdeling, maar ook tot welvaartverlies doordat keuzes worden beïnvloedt. Er moet dus een afweging worden gemaakt. Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam
Portret van Flip de Kam
Rijksuniversiteit GroningenZeer mee oneensIn hoge mateDe stelling impliceert dat huurtoeslag , zorgtoeslag e.d. dienen te worden afgeschaft; toeslagen zijn onmisbaar om toegang tot wonen en zorg te garanderen.Zorg wordt al (bijna) volledig inkomensafhankelijk gefinancierd; kan niet anders. Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Zeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eensIn redelijke mateAls het doel herverdeling is, dan ben ik het met de stelling eens. Als het gaat om de beantwoording van de vraag of de kosten ook naar consumptie gedragen kunnen worden dient men een verdelingsneutraal antwoord te formuleren. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenZeer mee eensIn redelijke mateLos van politieke keuzes over wenselijkheid herverdeling, werkt dit minder verstorend Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn
Arjen van Witteloostuijn image

Tilburg University, Universiteit van Antwerpen, en Cardiff University

Zeer mee eensIn redelijke mateEenvoud moet voorop staan. Het stelsel is dermate ingewikkeld gemaakt dat onvoorzienbare stapeleffecten onvermijdelijk zijn. Ook treden voortdurend allerlei onbedoelde gedragseffecten op. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenZeer mee eensIn redelijke mateHet is niet wenselijk om met 1 instrument 2 doeleinden te bereiken. De publiek gefinancierde voorzieningen hebben allemaal een ander doel dan het streven naar een rechtvaardige inkomensverdeling. Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenZeer mee eensIn redelijke mateAls het uitgangspunt herverdeling is dan is de minst verstorende wijze dit via de inkomstenbelasting te laten lopen. Zou men dit bijv. via de zorgpremie willen bereiken wordt een grote en onnodige marktverstoring geintroduceerd Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink
Portret van Harald Benink
Tilburg UniversityZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn redelijke mateelke redelijke econoom zal dit ondersteunen. Daar hoeven dus door mij geen woorden aan te worden vuil gemaakt. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

Zeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eensIn redelijke mateom het overzicht te behouden, om geen ongewenste interacties tussen regelingen te krijgen en om averechtse effecten van het inkomensafhankelijk maken van regelingen te voorkomen (zo werd het zv-stelsel om zeep gehopen bij nivellering via de zorgpremie). Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitZeer mee eensIn redelijke mateHerverdelen via publieke voorzieningen verstoort de vraag. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAZeer mee eensIn redelijke mateHerverdelingsbeleid via publieke voorzieningen heeft ongewenste bijeffecten, terwijl stapeling van nivelleringsmaatregelen leidt tot ongewenste gedragseffecten, waaronder de zgn 'armoedeval'. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsZeer mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn redelijke mateHerverdeling via voorzieningen leidt tot extra verstoringen, bijvoorbeeld extra zorgvraag omdat de marginale kosten aan de onderkant laag/nul zijn en aan de bovenkant wellicht uit frustatie over de herverdeling. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparMee eensIn redelijke mateHerverdeling verstoort de arbeidsmarkt. Je wilt geen additionele verstoringen in andere markten. Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnMee eensIn redelijke mateEen herverdeling via het belastingstelsel is transparant. Een andere wijze van herverdeling leidt soms tot marginale tarieven van meer dan 100 procent wat niet erg prikkelend werkt op bijvoorbeeld arbeidsmarktgedrag. Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mateNadeel is de armoedeval die kan ontstaan door inkomensgerelateerde heffingen en subsidies, en het maakt via dit kanaal arb markt participatie vrouwen minder aantrekkelijk. Verplicht verzekerd voor zorg wel noodzakelijk in dat geval. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin
Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamMee eensIn redelijke mateHerverdeling van inkomen is een vorm van intragenerationele solidariteit en daarmee een kwestie van politieke voorkeuren. Deze politieke voorkeuren, ook al is het een compromis tussen uiteenlopende partijen, dienen zo helder mogelijk te worden vormgegeven Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateOp zichzelf kunnen met inkomensafhankelijke voorzieningen dezelfde inkomenseffecten worden gerealiseerd als met belastingen, maar door mogelijke cumulatie van effecten is de kans op extreme uitkomsten groter, die bovendien minder transparant zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Ben Vollaard
Portret van Ben Vollaard

Tilburg University en TILEC

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Harrie Verbon
Harrie Verbon image
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mateDoor inkomensafhankelijke premies wordt te zeer het herverdelende karakter (ipv het genezende karakter) benadrukt wat de steun voor het stelsel op het spel kan zetten (wat bleek). Overigens is er natuurlijk al wel een inkomensafhankelijk deel Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtMee eensIn redelijke mateProbleem is wel dat er ruimte moet zijn voor "bemoei goederen" (meer dan vaak wordt aangenomen) Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Luiten van Zanden
Jan Luiten van Zanden image
Universiteit Utrecht en Internationaal Instituut voor Sociale GeschiedenisOneensIn redelijke mateveel publieke voorzieningen - zoals de sociale woningbouw - hebben bij uitstek het doel om zwakkere marktpartijen te beschermen; dat is niets nieuws en werkt al tijden bevredigend Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGOneensIn redelijke mateEr kunnen mijns inziens goede redenen zijn om bepaalde voorzieningen via geoormerkte inkomensafhankelijke premies / belastingen te financieren. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsOneensIn redelijke mateHet lijkt aantrekkelijk om alle redenen voor herverdeling tegelijk in behandeling te nemen via het belastingstelsel maar het is twijfelachtig of dit in de praktijk zal leiden tot een werkbaar belastingstelsel. Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen
Portret van Ewald Engelen
Universiteit van AmsterdamZeer mee oneensIn redelijke matenivelleren is oplossing voor niet bestaand probleem; gelijkheid in NL groot; dus niet nivelleren, net via de zorgpremie, niet via het belastingstelsel Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamZeer mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekMee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutEens noch oneensIn geringe mateZolang er geen directe link is tussen arbeidsaanbod en de voorziening lijkt herverdeling via belastingen de voorkeur te hebben. Als deze link er wel is zoals bijvoorbeeld bij kinderopvang is er wel iets te zeggen voor koppeling van subsidie aan inkomen. Biografie & eerdere uitslagen

Stelling 2: Resultaat per panellid

De voorgenomen reductie van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen van het kabinet-Rutte II zullen leiden tot een langdurige stagnatie van economische groei waardoor de gewenste reductie van het begrotingstekort niet wordt gehaald.

Klik op een van onderstaande categorieën om het overzicht te sorteren.
NaamOrganisatieUitslagExpertiseToelichting 
Sylvester Eijffinger
Sylvester Eijffinger image
Tilburg University en CEPRZeer mee eensIn hoge mateHet kabinet Rutte-II heeft niet gekozen voor die srtucturele hervormingen die de economische groei en werkgelegenheid stimuleren. Biografie & eerdere uitslagen
Joan Muysken
Portret van Joan Muysken
Universiteit MaastrichtZeer mee eensIn hoge matevooral ook omdat (a) er weinig investeringen worden gedaan - herverdeling domineert (ongewild?) de discussie; (b) er geen visie is die draagvlak creëert om ondanks de bezuinigingen optimistisch te blijven Biografie & eerdere uitslagen
Flip de Kam
Portret van Flip de Kam
Rijksuniversiteit GroningenZeer mee eensIn hoge matekeynesiaanse analyse actueler dan ooit sinds de jaren dertig Biografie & eerdere uitslagen
Esther-Mirjam Sent
Esther-Mirjam Sent image
Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdAMee eensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Steven Brakman
Steven Brakman image
Rijksuniversiteit GroningenMee eensIn hoge mateAfgezien van het feit dat de herverdeling die dit kabinet voorstaat geen bijdrage levert aan het oplossen van structurele problemen, zullen de bezuinigingen een negatief effect hebben. Helaas worden bezuinigingen afgedwongen door de financiele markten. Biografie & eerdere uitslagen
Barbara Baarsma
Barbara Baarsma image

Rabobank, Utrecht en Universiteit van Amsterdam

Mee eensIn hoge mateRutte II zou meer aandacht moeten besteden aan korte termijn groeimogelijkheden (ook: lastenverlichting), omdat zonder groei het ook moelijker is het EMU saldo en de staatschuld te verkleinen. Biografie & eerdere uitslagen
Bas Jacobs
Bas Jacobs image
Erasmus School of Economics, Rotterdam en CESifo MünchenEens noch oneensIn hoge mateStelling is niet goed. De stelling "Bezuinigingen en lastenverzwaringen leiden tot TIJDELIJKE vermindering groei, waardoor gewenste reductie tekort niet wordt gehaald." ben ik mee eens. Geen goed empirisch bewijs dat LT-groei structureel lager wordt. Biografie & eerdere uitslagen
Wouter den Haan
Foto van Wouter den Haan
London School of EconomicsEens noch oneensIn hoge mateEnige stagnatie is waarschijnlijk, ook als Nederland het enige land is dat bezuinigt. Als de bezuinigingsmaatregelen in een flink aantal landen worden genomen, dan is langdurige stagnatie in de huidige situatie ook denkbaar. Biografie & eerdere uitslagen
Charles van Marrewijk
Portret van Charles van Marrewijk
Urecht University School of Economics, Tjalling C. Koopmans InstituutEens noch oneensIn hoge mateVanuit stimuleringsoogpunt zou een groter tekort acceptabel zijn; de financiele markten dwingen hier beperkingen op; de schuld begint de "gevaarlijke" grens van 90 procent te naderen. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Hoogduin
Portret van Lex Hoogduin

Rijksuniversiteit Groningen

OneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Sweder van Wijnbergen
Portret van Sweder van Wijnbergen
Universiteit van AmsterdamOneensIn hoge mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ewald Engelen
Portret van Ewald Engelen
Universiteit van AmsterdamZeer mee eensIn redelijke matetekortreductie door overheid in private ontschuldingscrisis (deleveraging) is pervers en bemoeilijkt de ontschulding door huishoudens en banken - les van de jaren dertig Biografie & eerdere uitslagen
Harry van Dalen
Harry van Dalen image

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Rick van der Ploeg
Portret van Rick van der Ploeg
Oxford University, VU Amsterdam, CEPR en CESifoMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Arjen van Witteloostuijn
Arjen van Witteloostuijn image

Tilburg University, Universiteit van Antwerpen, en Cardiff University

Mee eensIn redelijke mateOm de stelling te onderschrijven dat anti-cyclisch beleid de recessie zal verergeren, is het niet nodig om een overtuigd Keynesiaan te zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Hartog
Joop Hartog image
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bernard van Praag
Portret van Bernard van Praag
Universiteit van AmsterdamMee eensIn redelijke mateHet is zeilen tussen Scylla en Charybdis. Een meer geleidelijke afbouw van het begrotingstekort lijkt mij verstandig. zie ook wat bert de Vries hier onlangs over schreef in de NRC. We moeten echter wel naar beneden. Biografie & eerdere uitslagen
Harrie Verbon
Harrie Verbon image
Tilburg UniversityMee eensIn redelijke mateZeker is dit effect niet, maar de negatieve inverdieneffecten kunnen groter zijn dan het CPB aanneemt (CPB denkt 1% BBP). Biografie & eerdere uitslagen
Eelke de Jong
Portret van Eelke de Jong
Radboud Universiteit NijmegenMee eensIn redelijke mateNaar mijn mening zijn hervormingen op dit moment belangrijker dan grote bezuinigingen. Op dit moment besteedt Nederland eigenlijk al weinig, wat te zien is aan het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans. Biografie & eerdere uitslagen
Andries de Grip
Andries de Grip
Universiteit Maastricht, ROAMee eensIn redelijke mateOp Europees niveau zou het goed zijn als landen als Nederland en Duitsland de bestedingen op peil houden. Biografie & eerdere uitslagen
Joop Schippers
Portret van Joop Schippers
Universiteit van UtrechtMee eensIn redelijke mateDe aangekondigde lastenverzwaring en de dreigende inkomenseffecten in geval van werkloosheid zullen consumentenvertrouwen en bestedingen nog verder reduceren dan reeds voorzien door CPB. Biografie & eerdere uitslagen
Clemens Kool
Clemens Kool image

Centraal Planbureau en Utrecht School of Economics

Mee eensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Kees Koedijk
Kees Koedijk image

Tilburg University, TIAS en CEPR

Eens noch oneensIn redelijke mateNederlandse groei hangt vooral af van groei wereldhandel af en met name van groei Duitsland. wel is het zo dat timing van lastenverzwaring en reductie van overheidsuitgaven in combinatie met hervormingen op korte termijn de economie nu niet helpt. Biografie & eerdere uitslagen
Roel Beetsma
Roel Beetsma image
Universiteit van Amsterdam, CEPR en CESifoEens noch oneensIn redelijke mateOnderzoek laat zien dat tekortreductie via uitgaven minder schadelijk is dan via belastingen. Nederland is een open economie, dus de vraageffecten lekken deels weg. De huidige malaise betreft meer de onzekerheid dan Keynesiaanse uitvaleffecten. Biografie & eerdere uitslagen
Lans Bovenberg
Lans Bovenberg image
Tilburg University en NetsparEens noch oneensIn redelijke mateProbleem groei in NL ligt vooral bij kredietverlening, op de woningmarkt en bij pensioenen Biografie & eerdere uitslagen
Jan Luiten van Zanden
Jan Luiten van Zanden image
Universiteit Utrecht en Internationaal Instituut voor Sociale GeschiedenisEens noch oneensIn redelijke mateeen aantal maatregelen (zoals de aanpak van nieuwe gevallen bij de hypotheekrenteaftrek) hebben inderdaad ongunstige neveneffecten en lijken niet goed doordacht;het economisch herstel zal echter vooral van internationale ontwikkelingen afhangen Biografie & eerdere uitslagen
Harald Benink
Portret van Harald Benink
Tilburg UniversityEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jeroen Hinloopen
Portret van Jeroen Hinloopen

Utrecht School of Economics

Eens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Ivo Arnold
Ivo Arnold image
Nyenrode Business Universiteit en Erasmus Universiteit RotterdamEens noch oneensIn redelijke mateDe groei in Nederland zal grotendeels worden bepaald door de ontwikkelingen in de internationale omgeving. Biografie & eerdere uitslagen
Koen Caminada
Portret van Koen Caminada
Universiteit LeidenEens noch oneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Jan Bouwens
Jan Bouwens image

Universiteit van Amsterdam

OneensIn redelijke mateIk mis een visie op onderwijs, energie en water(bouw). Hierin kunnen we het verschil maken. De mate waarin genoemde effecten doorwerken zal gering zijn. Biografie & eerdere uitslagen
Harry Garretsen
Harry Garretsen image
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn redelijke mateOp korte termijn wel dit effect, tekort (als % bbp) daalt niet of minder door negatief noemer-effect, op langere termijn is dit verband er niet Biografie & eerdere uitslagen
Jan van Ours
Jan van Ours image
Tilburg University, CEPR en IZA BonnOneensIn redelijke mateOf stagnatie langdurig zal zijn is niet duidelijk. En, zelfs in goede tijden lukt het politici niet een begrotingsoverschot te realiseren. Bezuinigingen nu zijn verstandig ook al omdat het tot een discussie leidt over prioriteiten in de overheidsuitgaven. Biografie & eerdere uitslagen
Elmer Sterken
Elmer Sterken image
Rijksuniversiteit GroningenOneensIn redelijke mateEr is een redelijke kans om in 'Japan'-achtige situatie terecht te komen. Een tekort aan binnenlandse bestedingen legt een enorm gewicht op de netto export. Aan de andere kant zal een mogelijk hogere interestvoet zorgen voor een te grote onzekerheid. Biografie & eerdere uitslagen
Frank den Butter
Portret van Frank den Butter
Vrije Universiteit AmsterdamOneensIn redelijke mateDe literatuur is zeer verdeeld over de negatieve invloed op de economische groei van enerzijds ombuigingen en anderzijds van een oplopende staatsschuld..De 15 mrd extra ombuigingen is m.i. een gulden middenweg. Biografie & eerdere uitslagen
Paul de Beer
Paul de Beer image
Universiteit van AmsterdamOneensIn redelijke mateHerstel van economische groei in Nederland is primair afhankelijk van de internationale conjunctuur; het Nederlandse overheidsbeleid heeft daarop slechts een beperkt (positief of negatief) effect. Biografie & eerdere uitslagen
Ben Vollaard
Portret van Ben Vollaard

Tilburg University en TILEC

OneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Peter Kooreman
Foto van Peter Kooreman
Tilburg UniversityOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Pieter Gautier
Pieter Gautier image
Vrije UniversiteitOneensIn redelijke mateVeel onzekerheid. Omvang fiscal multiplier hangt neg. af van schuld, openheid economie, muntunie, groei en positief van hoe dicht bij "zero bound". Korte termijn groei lager. Lange termijn groei lager als marg. bel. fors stijgen. Biografie & eerdere uitslagen
Kees Goudswaard
Portret van Kees Goudswaard
Universiteit LeidenOneensIn redelijke mateOp kortere termijn is er vanzelfsprekend een negatief effect, op lange termijn zijn gezonde overheidsfinanciën goed voor de economische groei, onder meer vanwege vertrouwenseffecten. Biografie & eerdere uitslagen
Mathijs Bouman
Portret van Mathijs Bouman
Econoom & journalistOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Frank Kalshoven
Portret van Frank Kalshoven
De ArgumentenfabriekOneensIn redelijke mate  Biografie & eerdere uitslagen
Mirjam van Praag
Portret van Mirjam van Praag

Copenhagen Business School en Universiteit van Amsterdam

Zeer mee eensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Henriëtte Prast
Portret van Henriëtte Prast
Tilburg UniversityEens noch oneensIn geringe mateHeb onvoldoende kennis op dit gebied. Biografie & eerdere uitslagen
Janneke Plantenga
Portret van Janneke Plantenga
Universiteit UtrechtEens noch oneensIn geringe mate  Biografie & eerdere uitslagen
Bas van der Klaauw
Bas van der Klaauw image
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen InstituutEens noch oneensIn geringe mateNederland is een open economie, dus de invloed van overheidsuitgaven en lastenverzwaringen is beperkt gegeven de invloed van het buitenland. Daarnaast is niet van alle (extra) uitgaven direct duidelijk dat ze een groot effect op groei hebben. Biografie & eerdere uitslagen
Marco Varkevisser
Portret van Marco Varkevisser
Erasmus Universiteit Rotterdam en iBMGOneensIn geringe mateVermindering van de overheidsuitgaven en lastenverzwaringen zullen het economisch herstel op korte termijn geen goed doen, maar om een langdurige stagnatie van de economische groei in Nederland te voorkomen acht ik het aantrekken van de export cruciaal. Biografie & eerdere uitslagen
Lex Borghans
Foto van Lex Borghans
Universiteit MaastrichtGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen
Maarten Pieter Schinkel
Portret van Maarten Pieter Schinkel
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Center for Law & EconomicsGeen mening   Biografie & eerdere uitslagen

Me Judice Economenpanel

Leden

Voor een overzicht van de leden van het economenpanel en hun affilaties: klik hier.

Toelichting

Dit panel peilt in welke mate economen het eens of oneens zijn over grote economische vraagstukken. Me Judice heeft een panel van ongeveer 60 economische deskundigen uitgenodigd om op gezette tijden (minimaal een keer per maand) hun mening te geven.

 

Het panel is gekozen op basis van een aantal minimale eisen. Een deelnemer moet onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Een additionele eis is dat de economen enige affiniteit met vraagstukken van economische politiek moeten hebben. Om zo veel mogelijk een representatief beeld van de Nederlandse economen te krijgen is er naar gestreefd om de diverse economie faculteiten en hoogleraren (Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht) aan bod te laten komen alsmede diverse specialismen.

 

Op het punt van het stemmen op stellingen is het goed om een paar zaken te benadrukken. In sommige gevallen zullen panelleden eens noch oneens zijn met een bepaalde stelling. Er kunnen twee redenen zijn voor deze uitkomst.

  1. Een econoom is een expert op het bepaald terrein maar ziet op basis van zijn ervaring en kennis van het veld dat er nog veel onzekerheid is over de stelling in kwestie. In dergelijke gevallen zullen de panelleden stemmen op de optie ‘eens noch oneens’.
  2. Een econoom is geen expert op een terrein of bezit te weinig kennis over een specifieke casus om daar een gekwalificeerde uitspraak over te doen. In dat geval zal het panellid stemmen op de optie ‘geen mening’.

 

De vragen worden per email naar het Me Judice Economenpanel gestuurd en ieder lid krijgt ruim de tijd om na te denken over de stem die hij of zij wil uitbrengen. Zij mogen alle bronnen gebruiken die zij willen om hun keuze te maken. Voorts krijgen alle panelleden de gelegenheid om in een paar woorden hun keuze toe te lichten, evenals de mate van (on)zekerheid die men heeft over het gekozen antwoord zodat volledig transparant is hoe in deze groep het totaalbeeld tot stand komt. Er worden daarom altijd twee figuren getoond: een ongewogen en een gewogen beeld waarbij het antwoord een hoger gewicht krijgt naarmate men zelf stelt dat men meer van het onderwerp afweet.

 

Buitenstaanders mogen stellingen suggereren evenals de panelleden zelf. Het Me Judice panelbestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van de definitieve stelling. In sommige gevallen zullen wij een conceptversie van de stelling naar het Me Judice economenpanel sturen om fouten, onduidelijkheden of vage bewoordingen op te sporen.

 

De paneldata die middels deze peiling worden verzameld vallen onder het copyright van het Me Judice economenpanel en zullen worden gebruikt voor onderzoek, waarover zal worden gerapporteerd in een tijdschriftartikel.

 

Voor vragen en/of opmerkingen: economenpanel@mejudice.nl

Suggereer een stelling

Indien u een stelling wilt voorstellen die voorgelegd wordt aan het Me Judice economenpanel kunt u hieronder een voorstel doen. Over de behandeling van deze stelling kan niet worden gecorrespondeerd.