Back

Artikel

Home

Bas ter Weel over match mens en machine

11 dec 2015
Onderwerpen: Arbeidsmarkt, Innovatie
Bas ter Weel Nieuwe technologie is een bron van welvaart, de verdeling daarvan is wel een probleem want er verdwijnen banen maar er ontstaat nieuw werk stelt Bas ter Weel, hoogleraar economie Maastricht University en onderdirecteur CPB.
De Preadviezen 2015 van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde staan in het teken van de impact die technologie en technologische verandering heeft op het functioneren van de arbeidsmarkt.
In deze preadviezen geven experts hun visie op de huidige trends en mogelijke hervormingen voor de toekomst.
In discussies lijkt het soms dat de mens de wedstrijd tegen de machine aan het verliezen is, maar waar veel banen verloren zijn gegaan in landbouw en later industrie zijn er nog meer banen bijgekomen waardoor werkgelegenheid en productiviteit zijn toegenomen.
De automatisering en mechanisering van de jaren 80 trof vooral de laagopgeleiden, nu zijn het middenopgeleiden (MBO,HAVO,VWO) die last hebben van de nieuwe technologie. Daar tegenover staat de creatie van nieuwe banen die twintig jaar geleden nog niet bestonden.
     

Gerelateerde artikelen

Volledig artikel
© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik