Back

Artikel

Home

Critici van pensioenkortingen menen dat kilo lood zwaarder is dan een kilo veren

12 jan 2012
Dossiers: Pensioen, Eurocrisis
Onderwerpen: Pensioen
De Nederlandsche Bank heeft als toezichthouder een forse stap genomen om pensioenfondsen te dwingen tot het afstempelen van pensioenen. De kritiek die DNB hierbij ontmoet is onterecht volgens Hoogduin en Snippe.

In een uitzending van Nieuwsuur van 5 januari j.l. kondigde de president van De Nederlandsche Bank aan dat vele pensioenfondsen mogelijk hun pensioenen moeten gaan korten. Dat heeft aanleiding tot nogal wat reacties gegeven.

Daarbij zijn er nogal wat mensen die de indruk wekken dat pensioenen goedkoper worden, of dat pensioenfondsen bij dekkingstekorten eraan kunnen ontkomen om te korten op pensioenuitkeringen en opgebouwde rechten, als een hogere rekenrente wordt gekozen.

Dergelijke geluiden kwamen onder andere op 6 januari in een mondelinge reactie van Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO/NCW, die tegenover de pers sprak over paniekzaaierij, van de PVV in een persbericht op 6 januari en van Cools en Van Nunen in een artikel in NRC Handelsblad op 7 januari.

Omdat hogere rendementen alleen mogelijk zijn door meer risico te accepteren, suggereren zij daarmee dat duizend euro belegd in riskantere beleggingen meer waard is dan duizend euro belegd in risicovrije beleggingen. Natuurlijk is dat niet zo. Evenmin als een kilo lood zwaarder is dan een kilo veren.

Wie zich rijk rekent door op een hogere rendementen te hopen en vervolgens meer belooft dan hij heeft en de hogere rendementen al uitgeeft voordat zij gerealiseerd zijn, maakt zich kwetsbaar en loopt het risico uiteindelijk met lege handen te blijven staan.

Op dezelfde manier worden toekomstige pensioenen onzekerder als kortingen steeds opnieuw worden uitgesteld en wordt gesuggereerd dat bij onveranderde premies ondanks scherp gedaalde rentes even veel pensioenopbouw mogelijk is als vroeger. Als iedereen begrijpt wat er dan gebeurt en het willens en wetens accepteert is het prima. Maar wie het ontkent of (door een hogere rekenrente in te voeren) verbergt, schendt een van de basisprincipes van ons pensioenstelsel, namelijk dat opgebouwde rechten moeten worden gerespecteerd.

Volledig artikel
© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik