Back

Artikel

Home

George Gelauff over beleid maken doet soms pijn

11 sep 2014
Onderwerpen: Economisch denken
George Gelauff We weten veel niet en de econoom zet het dan op nul, daar kan de beleidsmaker dan weer niet mee stelt George Gelauff, oud-onderdirecteur Centraal Planbureau.
Alle argumenten moeten op tafel komen middels experimenten, kosten-batenanalyses gedacht vanuit een breed welvaartsperspectief. Dan is een evaluatie van voorgenomen beleid effectief maar soms ook een tegenvaller voor de beleidsmaker. De econoom moet minder oordelen maar meedenken om zo tot een volwassen beleidsanalyse te komen.
George Gelauff was met tussenpozen sinds 1979 verbonden aan het CPB en is onlangs vertrokken naar het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het KiM.
     

Gerelateerde artikelen

Volledig artikel
© copyright 2018 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik