Back

Artikel

Home

Harry van Dalen over keuzevrijheid in pensioen

29 mrt 2016
Onderwerpen: Pensioen
Harry van Dalen Keuzevrijheid in pensioen blijkt niet voor iedereen een zegen; maar 26% wil keuze in pensioenfonds en 18% wil kunnen beslissen hoe er belegd wordt en hoeveel risico daarbij genomen wordt, kiezen kan ook een vloek zijn stelt Harry van Dalen, hoogleraar economie Tilburg University in de Netspar Brief 5, maart 2016.
Uit onderzoek van Kène Henkens en Harry van Dalen blijkt dat keuzevrijheid in pensioenen minder gewenst is dan ruwe peilingen aangeven. In de Netspar Brief wordt duidelijk dat de meeste werknemers geen moeite hebben met een zogenaamd paternalistisch pensioenstelsel waarin alle pensioenzaken de facto uitbesteed worden aan een pensioenuitvoerder danwel opteren voor een systeem waar wel keuzevrijheid is maar niet noodzakelijk gebruikt wordt.
     

Gerelateerde artikelen

Volledig artikel
© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik