Back

Artikel

Home

Wim Kuijken over het Deltaprogramma

23 jan 2012
Onderwerpen: Innovatie, Macro-economische politiek, Milieu, Publieke sector, Ruimtelijke ordening

De deltacommissaris is een nieuwe regeringscommissaris, wiens functie in de Deltawet is verankerd.

Het Kabinet heeft de heer Kuijken de opdracht gegeven dat er een jaarlijks Deltaprogramma komt. De deltacommissaris zorgt voor de verbinding tussen ministeries, Rijk en regionale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten), betrekt maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en het bedrijfsleven bij het programma en zorgt voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het Deltaprogramma, zodat ons land nu en ook op de lange termijn beschermd blijft tegen hoogwater en er voldoende zoet water is in droge periodes. De deltacommissaris valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu.

In de video wordt ingegaan op de economische en innovatieve aspecten van de Deltawet.

Voor meer informatie: www.deltacommissaris.nl

 

Gerelateerde artikelen

Volledig artikel
© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik