Back

Auteur detail

Home

Barbara Bier

Nyenrode Business Universiteit
Onderwerpen: Management en organisatie

Prof. mr. dr. Barbara Bier is hoogleraar Ondernemingsrecht en Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit. Haar aandachtspunten zijn naast meer algemene aspecten van het vennootschapsrecht in het bijzonder kapitaalbescherming en de juridische aspecten van Corporate Governance, waaronder sectorspecifieke governance vraagstukken. Zij is als adviseur verbonden aan Stibbe advocaten en notarissen, waar zij voorheen partner was. Zij was een van de onderzoekers die voor Nyenrode in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance onderzoek deed naar de betrokkenheid van de (institutionele) aandeelhouder bij Nederlandse beursvennootschappen en de dialoog rond de algemene vergadering en een van de co-auteurs van het rapport 'Overzicht Corporate Governance in Nederland 2003-2013'. Zij zit in verschillende redacties, waaronder het Jaarboek Corporate Governance en is lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. In 2003 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit op het onderwerp: “Uitkeringen aan aandeelhouders”.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik