Back

Auteur detail

Home

Bart Visser

Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen: Arbeidsmarkt, Macro-economische politiek

Bart Visser is werkzaam op het ministerie van Economische Zaken als strategisch communicatie adviseur. Voorheen werkte hij bij de directie Algemene Economische Politiek, waar hij zich daar bezig hield met de conjunctuur en de macro-economie in brede zin. Hij studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie volgde hij de post-doc opleiding Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker (BOFEB).

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik