Back

Auteur detail

Home
Bert Hof

Bert Hof

SEO Economisch Onderzoek
Onderwerpen: Corporate governance
Bert Hof is senior onderzoeker in het cluster Mededinging en Regulering van SEO Economisch Onderzoek. Hij is gespecialiseerd in Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA’s), marktordenings- en reguleringsvraagstukken en de elektriciteitssector. De gewenste rol van de overheid is een terugkerend thema in zijn onderzoek. Recente projecten betreffen een evaluatie van het Nederlandse stelsel van corporate governance code en monitoring en het opstellen van een afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. Eerder werkte hij in de clusters Regio en Transport en Arbeid en Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. Tevens was hij werkzaam bij Bureau Beleidsonderzoek van de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik