Back

Auteur detail

Home
Portret van Carl Koopmans

Carl Koopmans

SEO, Vrije Universiteit
Onderwerpen: Arbeidsmarkt, Economisch denken, Marktwerking, Publieke sector
Carl Koopmans is clusterhoofd en onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar Infrastructuur en Economie aan de Vrije Universiteit.Koopmans studeerde algemene econometrie aan de Erasmus Universiteit, waar hij tevens als student-assistent werkte. Na zijn afstuderen was hij werkzaam bij SEO, waarna hij in 1989 promoveerde op een proefschrift over informele arbeid. Vervolgens werkte hij als afdelingshoofd bij het Ministerie van VROM aan bouwprognoses. Bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid deed hij onderzoek rond energie, milieu en besluitvorming bij grote infrastructuurprojecten. Als afdelingshoofd bij het Centraal Planbureau hield hij zich bezig met energiescenario’s, energiebeleid, infrastructuur en kosten-batenanalyses. Vervolgens werkte hij vier jaar bij SEO als clusterhoofd, met kosten-batenanalyses en de kilometerheffing als belangrijkste onderwerpen. Van 2006 tot 2009 was hij directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik