Back

Auteur detail

Home

Coen Teulings

University of Cambridge en Universiteit van Amsterdam

Onderwerpen: Arbeidsmarkt, Economisch denken, Europese integratie, Financiële markten, Woningmarkt, Macro-economische politiek, Monetair beleid, Openbare financiën, Publieke sector, Regulering, Ruimtelijke ordening, Transporteconomie

Coen Teulings is sinds 2013 hoogleraar economie aan de University of Cambridge. Tussen  2006 en 2013 was hij directeur van het Centraal Planbureau. Daarvoor was werkzaam als directeur van SEO Economisch Onderzoek en de Universiteit van Amsterdam (2004-2006), directeur van het Tinbergen Instituut en hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1998-2004), hoofd afdeling inkomensbeleid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1995-1998) en (sinds 1997) hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn benoeming tot directeur van het CPB had hij al een stevige band met beleid. Teulings was bijvoorbeeld lid van de Raad van Economisch Adviseurs (2005-2006) en voorzitter van de commissies die het economie-onderwijs voor het voortgezet onderwijs onder de loep heeft genomen. In 1990 is hij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift getiteld Conjunctuur en kwalificatie.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2018 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik