Back

Auteur detail

Home

Frits van der Meer

Universiteit van Leiden, Instituut Bestuurskunde
Onderwerpen: Openbare financiën, Publieke sector

Frits van der Meer is CAOP hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Re-form and werkt bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Tevens is hij directeur van het Centre for Public Sector Reform in Den Haag. Frits van der Meer begon zijn loopbaan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken als adviesmedewerker bij de toenmalige Raad voor het binnenlands bestuur en vervolgens sinds 1985 werkzaam bij de opleiding Bestuurskunde. Hij studeerde (economische) Geschiedenis in Leiden en is in 1993 aan de zelfde universiteit gepromoveerd op het proefschrift Ambtenaren in Nederland. Omvang, bureaucratisering en representativiteit van het ambtelijk apparaat. Sindsdien publiceert en doceert hij op het terrein van vergelijkend publiek management en in het bijzonder ambtelijke reorganisaties. Dit heeft onder andere geresulteerd in uitvoerige reeks internationale publicaties en een eindredacteur van een publicatieserie getiteld: Comparative civil service systems. In internationaal verband is hij op dit terrein actief in consultancy en trainingen.

Homepage

Gerelateerde artikelen

© copyright 2018 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik