Back

Auteur detail

Home

Harry Hummels

Maastricht University en Utrecht University

Onderwerpen: Arbeidsmarkt, Economisch denken, Filosofie en economie, Financiële markten, Onderwijs en wetenschap, Ontwikkelingseconomie, Duurzaamheid, Bedrijfsethiek

Harry Hummels (1959) is hoogleraar Ethics, Organisations and Society binnen de School of Business and Economics van Maastricht University (Finance Department) en hoogleraar Social Entrepreneurship aan de Utrecht University School of Economics. Zijn onderzoek richt zich op impact investing, social entrepreneurship en impact meting en management. Daarnaast is hij geïnteresseerd in ethiek in de financiële wereld en schrijft hij over inclusive finance. Recente publicaties van zijn hand dragen titels als ‘Impact investments — the emergence of a new beacon in investing?’, ‘It’s all about bucks kid, the rest is conversation. A critique of risk in modern investment management’, ‘ Coming out of the investors’ cave’ en ‘The emergence of impact investments; the case of microfinance’. Harry is tevens Special Advisor on Impact Investing of the Executive Director of UNOPS, fellow van de Caux Round Table en bestuurslid van Society Impact.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik