Back

Auteur detail

Home
Portret van Henriëtte Prast

Henriëtte Prast

Tilburg University
Onderwerpen: Arbeidsmarkt, Economisch denken, Financiële markten, Gezondheidszorg, Woningmarkt, Inkomensongelijkheid, Innovatie, Macro-economische politiek, Marktwerking, Milieu, Onderwijs en wetenschap, Openbare financiën, Pensioen, Publieke sector, Regulering, Vergrijzing, Verzekeringen
Henriëtte Prast is sinds januari 2005 hoogleraar (0,4 fte) Persoonlijke Financiële Planning in Tilburg. Van 2008 tot oktober 2011 was ze raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ook is zij research fellow bij Netspar. Verder is zij lid van de Raad van toezicht van de Autorititeit Financiële Markten (AFM), Commissaris en lid van het audit committee van de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, commissaris en lid van de remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie van Woonzorg Nederland en van Espria, lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Streppel), lid van het Curatorium van de Baak Management Centrum VNO/NCW,lid van de Raad van Advies van het Actuarieel Genootschap en lid van de Programma-adviesraad van het Geldmuseum. Van 1997 tot eind 2007 was zij werkzaam bij de divisie wetenschappelijk onderzoek en bij de divisie financieel toezicht van De Nederlandsche Bank. Zij heeft in het verleden onderzoek gedaan naar inflatie, werkloosheid en het gedrag van centrale banken, naar het toezicht op de financiële sector en de historie daarvan, naar depositoverzekering in theorie en empirie, naar de rol van psychologie op financiële markten en naar pensioengedrag. Momenteel richt zij zich op behavioural economics en de implicaties daarvan voor beleid op hetgebied van gezondheidsgerelateerd gedrag, omgaan met geld, omgaan met natuurlijke hulpbronnen, ethiek in het bedrijfsleven, en prosociaal gedrag. Van april 2000 tot juni 20122 schreef zij een column in het Financieele Dagblad. Bij uitgeverij Business Contact verschenen de boeken Geld en Gevoel -over emoties, economie en ethiek, Geld en geluk - over emotie-economieën en Alles draait om geld. Bij Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker verscheen in 2008 Een jaar uit het leven van een gevoelseconoom en zal in 2013 Waarom gezond verstand tot domme keuzes leidt. Verschijnen. Henriëtte Prast studeerde economie aan de Vrije Universiteit en is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2008 staat zij in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. In 2011 bezette zij daarin de 52e plaats.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik