Back

Auteur detail

Home

Herman Wijffels

Universiteit Utrecht, Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD)
Onderwerpen: Energie, Monetair beleid, Duurzaamheid

Prof. dr. Herman Wijffels is per 1 oktober 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) van de Universiteit Utrecht. Bij deze leerstoel staat de vraag centraal welke kwaliteit van leven mogelijk is binnen de ecologische randvoorwaarden en tot welke maatschappelijke veranderingsprocessen dit moet leiden.

Herman Wijffels studeerde economie in Tilburg. Hij was werkzaam bij het Ministerie van Landbouw & Visserij en vervolgens als algemeen secretaris van het Nederlands Christelijk Werkgevers-verbond (NCW). In 1981 trad hij in dienst van Rabobank Nederland, waar hij in 1986 werd benoemd tot voorzitter van de hoofddirectie. In 1999 volgde zijn benoeming tot voorzitter van de SER.

Van 2006-2008 was Wijffels bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Hij bekleedde verschillende nevenfuncties zowel in de publieke en als in de private sector, onder meer als voorzitter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, het Stichtingsbestuur van de Universiteit van Tilburg, de Raden van Toezicht van het Rijksmuseum, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en TNO en de Raden van Commissarissen van DSM en SHV.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik