Back

Auteur detail

Home

Laurens Wijtvliet

Tilburg University, Fiscaal Instituut Tilburg
Onderwerpen: Openbare financiën

Laurens W.D. Wijtvliet Msc (1986) studeerde fiscale economie aan Tilburg University. Tijdens zijn studie werkte hij bij diverse belastingadviesorganisaties en bekleedde hij verscheidene bestuurs- en medezeggenschapsfuncties binnen de universitaire gemeenschap. Sinds zijn afstuderen (cum laude) is hij als promovendus verbonden aan CentER en het Fiscaal Instituut Tilburg alwaar hij werkt aan een proefschrift over de verschuiving van directe naar indirecte belastingen en de invloed daarvan op de vermogensverdeling en het maatschappelijk welzijn. Laurens heeft diverse fiscaal-gerelateerde publicaties op zijn naam staan.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik