Back

Auteur detail

Home
Portret van Lucy Kok

Lucy Kok

SEO economisch onderzoek
Onderwerpen: Arbeidsmarkt, Gezondheidszorg, Publieke sector, Verzekeringen
Lucy Kok is sinds 1 november 2000 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als hoofd van het cluster Zorg en Zekerheid. Zij heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Emancipatieraad, het ministerie van SZW en het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Bij het ministerie van SZW was zij verantwoordelijk voor de financiële ramingen voor de volkverzekeringen en pensioenen. Bij IOO was zij onderzoeksmanager sociale zekerheid en gezondheidszorg. Zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar marktwerking in de sociale zekerheid en in de zorg. Ook heeft zij veel expertise op het terrein van bekostingsvraagstukken en evaluatieonderzoek.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik