Back

Auteur detail

Home

Peter van Hoesel

Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Onderwerpen: Management en organisatie

Peter van Hoesel was gedurende zijn gehele loopbaan beleidsonderzoeker. In de jaren 70 was hij werkzaam bij de RU Leiden en wijdde hij zich voornamelijk aan onderwijsonderzoek. De eerste helft van de jaren 80 wijdde hij grotendeels aan zijn promotieonderzoek dat betrekking had op het programmeren van beleidsonderzoek en dat uitmondde in een proefschrift getiteld: Programmering van Beleidsonderzoek (VUGA, 1985). In de tweede helft van de jaren 80 was hij (als medeoprichter en directeur) werkzaam bij Research voor Beleid en NSS Beleidsonderzoek & Beleidsadvies, waar de nadruk lag op onderzoek omtrent arbeidsvraagstukken. In de jaren 90 werd hij algemeen directeur van EIM (Economisch Instituut voor het MKB) en daarmee kwam hij terecht op het terrein van economisch onderzoek. Later werd hij directievoorzitter van EIM Groep (dat sinds 2005 de naam Panteia draagt).

Met ingang van 2002 bekleedde hij de leerstoel Toegepast Beleidsonderzoek bij de opleiding bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat bood hem onder meer gelegenheid tot het uitbrengen van een viertal boeken op dit gebied: Beleidsonderzoek in Nederland (Van Gorcum, 2005), Partij voor Eenvoud (Sdu, 2008), Methoden van Beleidsonderzoekers (Boom, 2009), Management van Beleidsonderzoek (Boom, 2011). Inmiddels is hij met emeritaat en in die hoedanigheid geeft hij diverse postdoctorale cursussen op het gebied van beleidsonderzoek. Peter van Hoesel bekleedde vele uiteenlopende nevenfuncties. Hij was ondermeer: voorzitter van de Vereniging voor Beleidsonderzoek, lid MKB Adviesraad ING Bank, fractievoorzitter gemeenteraad Jacobswoude, voorzitter Stichting Jeugdcentrum Zoetermeer. Momenteel is hij onder meer voorzitter van de stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer, voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn & Gouwe, lid Platform Ambachtseconomie en redactielid Beleidsonderzoek Online.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik