Back

Auteur detail

Home
Portret van Piet Duffhues

Piet Duffhues

Tilburg University
Onderwerpen: Corporate governance, Financiële markten, Management en organisatie, Marktwerking, Monetair beleid, Pensioen, Publieke sector, Regulering

Prof.dr.Piet J.W.Duffhues (1941), sinds 2006 Emeritus hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg. Hij studeerde Bedrijfseconomie met als specialisatie Ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg (UvT). Promoveerde aan de UvT op het proefschrift ‘Ondernemingsfinanciering: oriëntatie op integratie’ (promotor Prof.dr.P.W.Moerland). Is sinds medio 1999 gewoon hoogleraar (full professor) in Ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Tilburg en aan Tias Business School. Was vanaf de oprichting van Tias als kerndocent verbonden aan diverse opleidingen. Van 1996 tot 2003 Academic Director bij Tias-FEM. Publiceerde sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, vooral in de nationale wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast ook vele artikelen in vaktijdschriften en handboeken voor de praktijk. Is redacteur van de boeken Financiële Instrumenten, deel 1 en 2 (Kluwer). Publiceerde twee leerboeken voor het WO en HBO (Ondernemingsfinanciering en vermogensmarkten, deel 1 en 2, Wolters-Noordhoff/Stenfert Kroese) waarvan inmiddels drie edities zijn verschenen. Redacteur van het boek ‘Financiering, belegging en verzekering’ (Kluwer 2006). De onderzoeksinteresse heeft sinds vele jaren met name betrekking op het risk management van ondernemingen, de keuze van de vermogensstructuur, de hedgingbeslissing van ondernemingen, de problematiek van personeelsopties en de financiering van het Midden- en Kleinbedrijf. Diverse onderzoeksrapporten ten behoeve van externe opdrachtgevers o.a Ministeries. Heeft uitgebreid netwerk in de financiële wereld in Nederland. Werkt sinds emeritaat in april 2006 als full professor in Finance in deeltijd bij het Departement Financiering van de Universiteit van Tilburg.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik