Back

Auteur detail

Home

Carlo van Praag

NIDI-KNAW, Den Haag

Carlo van Praag was lange tijd als onderzoeker, en aan het slot van zijn loopbaan als adjunct-directeur, verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij droeg daar onder meer verantwoordelijkheid voor het tweejaarlijks verschijnende Sociaal en Cultureel Rapport. Sinds zijn pensionering in 2004 werkt hij als research fellow bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). In die hoedanigheid was hij mede-redacteur van het onlangs door het NIDI gepubliceerde rapport ‘Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2012. Actief ouder worden in Nederland’.

Homepage

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik