Back

Auteur detail

Home

Steven Brakman

Rijksuniversiteit Groningen
Onderwerpen: Arbeidsmarkt, Economisch denken, Europese integratie, Globalisering, Innovatie, Internationale handel, Macro-economische politiek, Marktwerking, Migratie en integratie, Monetair beleid, Openbare financiën, Ruimtelijke ordening, Vergrijzing

Steven Brakman is werkzaam als hoogleraar Internationale Economie aan de RuG en is tevens als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Antwerpen. Van 1981 tot 1983 werkte hij bij  De Nederlandsche Bank in Amsterdam (Studiedienst). Sindsdien is hij werkzaam bij de RuG. Brakman doceert voornamelijk op het gebied van de internationale economie, en de geografische economie en is coauteur van een drietal leerboeken. Hij is als research fellow verbonden aan het CESifo van de Universiteit München. Naast zijn wetenschappelijke werk, publiceert Brakman ook regelmatig in vakbladen als /Economisch-Statistische Berichten/ en heeft hij zich de laatste tijd vooral gemengd in de discussie over de voor- en nadelen van globalisering en het wel-en-wee van de WTO in landelijke dagbladen. Voor het VPRO TV-programma Noorderlicht werkte hij mee aan een tweetal documentaires (één over QWERTY en één over Keynes).

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik