Back

Auteur detail

Home

Thomas Kooiman

Ministerie van Economische Zaken

Onderwerpen: Financiële markten, Inkomensongelijkheid, Macro-economische politiek
Thomas Kooiman werkt als macro-econoom op de directie Algemene Economische Politiek (AEP) van het ministerie van Economische Zaken. Eerder werkte hij als wetenschappelijk medewerker aan het Centraal Planbureau, waar hij onderzoek deed naar de vermogensvorming van huishoudens. Weer daarvoor werkte hij een jaar bij De Nederlandsche Bank als econoom op de afdeling Reëel Economisch Beleid. Daar schreef hij mee aan studies over het Nederlandse spaaroverschot en de vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik