Back

Auteur detail

Home

Wim Dubbink

Tilburg University

Onderwerpen: Filosofie en economie, Bedrijfsethiek
Wim Dubbink (1963) is hoogleraar bedrijfsethiek aan het departement filosofie van Tilburg University en aan het Tilburg Sustainability Center. Zijn onderzoek richt zich op de filosofische aspecten van de bedrijfsethiek. In het bijzonder werkt hij aan een Kantiaanse duiding van de bedrijfsethiek. Thema’s waarop hij zich momenteel richt zijn integriteit en organisatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de relatie tussen ethisch handelen en de grenzen van de markt en excuus gedrag (het radicale kwaad). Dubbink is editor van de Springer serie “Issues in Business Ethics”. Enkele recente publicaties zijn: Organizational Integrity and Human Maliciousness (2013) en On the duties of commission in Commercial Life (2012).

Gerelateerde artikelen

© copyright 2017 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik