Personalia

 • Portret van Bas ter Weel

  Onderdirecteur Bas ter Weel gaat het CPB verlaten

  Bron: CPB

  Onderdirecteur Bas ter Weel gaat het CPB verlaten. Op 1 september treedt hij aan als algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek. SEO doet onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ter Weel wordt ook benoemd tot hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Barbara Baarsma wordt directeur kennisontwikkeling Rabobank

  Bron: SEO

  Na 10 jaar in de directie van SEO Economisch Onderzoek te hebben gezeten, neemt Barbara Baarsma in februari 2016 afscheid. Zij start op 1 april 2016 bij de Rabobank als directeur Kennisontwikkeling. Barbara Baarsma blijft hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam, Kroonlid bij de SER en lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance. Als gevolg van haar nieuwe functie bij de Rabobank legt zij haar commissariaten bij Loyalis nv, Aon Groep Nederland bv en Stichting Espria neer, evenals haar andere nevenfuncties.

 • Aerdt Houben, hoogleraar ‘Financial Policies, Institutions and Markets’

  Bron: UvA

  Dhr. dr. A.C.F.J. Houben (1963) is per 1 september 2015 benoemd tot hoogleraar ‘Financial Policies, Institutions and Markets’ aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe (deeltijd)leerstoel op het vakgebied van financiële stabiliteit dat sterk in opkomst is.
  Houben leidt sinds 1 mei 2015 de divisie Financiële Markten van DNB. Eerder was hij bij DNB respectievelijk divisiedirecteur Financiële Stabiliteit en afdelingshoofd binnen de divisie Toezicht Beleid en de divisie Monetair en Economisch Beleid.

 • Jan Bouwens, hoogleraar Accounting UvA

  Bron: UvA

  Dhr. prof. dr. J.F.M.G. Bouwens (1962) is benoemd tot hoogleraar Accounting aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
  Tot 1 september 2015 was Bouwens hoogleraar Accounting aan Tilburg University. Van juli 2013 tot juli 2014 doceerde hij als gasthoogleraar Accounting in het MBA-programma van Harvard Business School. Ook is hij als research fellow verbonden aan de University of Melbourne in Australië.

 • Luc Laeven directeur-generaal onderzoek ECB

  De president van de Europse Centrale Bank (ECB) Mario Draghi heeft Luc Laeven benoemd als directeur-generaal economisch onderzoek bij deze bank per 1 maart. De Belgische Laeven is econoom bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en als hoogleraar verbonden aan de Tilburg School of Economics and Management.

  Draghi's keuze viel op Laeven onder meer vanwege zijn track record in het analyseren van financiële crises. Want, zo stellen diverse bronnen, nu de ECB de rol van financiële toezichthouder in de eurozone op zich neemt, is Draghi op zoek naar economen en experts met gedegen kennis die echt begrijpen hoe banken werken. En hij is niet bang om die expertise buiten de ECB te zoeken.

 • Roelof Salomons hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer

  Bron: RUG

  Dr R.M. (Roelof) Salomons, Chief Strategist bij Kempen Capital Management, is per 1 januari 2015 benoemd tot deeltijdhoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
  Professor Harry Garretsen, decaan van de faculteit over de leerstoel: ‘De 21e eeuw bracht veel uitdagingen en het institutionele vermogensbeheer moest ingrijpende wijzigingen ondergaan. Gegeven het verscherpte toezicht, de lagere verwachte rendementen en het toegenomen kostenbewustzijn kunnen we nog meer veranderingen verwachten. Deze leerstoel bouwt op die ontwikkelingen voort.’

RSS icon Video
Jaap van Duijn over het einde van het neoliberalisme
28 nov 2016