Personalia

 • Aerdt Houben, hoogleraar ‘Financial Policies, Institutions and Markets’

  Bron: UvA

  Dhr. dr. A.C.F.J. Houben (1963) is per 1 september 2015 benoemd tot hoogleraar ‘Financial Policies, Institutions and Markets’ aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om een nieuwe (deeltijd)leerstoel op het vakgebied van financiële stabiliteit dat sterk in opkomst is.
  Houben leidt sinds 1 mei 2015 de divisie Financiële Markten van DNB. Eerder was hij bij DNB respectievelijk divisiedirecteur Financiële Stabiliteit en afdelingshoofd binnen de divisie Toezicht Beleid en de divisie Monetair en Economisch Beleid.

 • Jan Bouwens, hoogleraar Accounting UvA

  Bron: UvA

  Dhr. prof. dr. J.F.M.G. Bouwens (1962) is benoemd tot hoogleraar Accounting aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
  Tot 1 september 2015 was Bouwens hoogleraar Accounting aan Tilburg University. Van juli 2013 tot juli 2014 doceerde hij als gasthoogleraar Accounting in het MBA-programma van Harvard Business School. Ook is hij als research fellow verbonden aan de University of Melbourne in Australië.

 • Luc Laeven directeur-generaal onderzoek ECB

  De president van de Europse Centrale Bank (ECB) Mario Draghi heeft Luc Laeven benoemd als directeur-generaal economisch onderzoek bij deze bank per 1 maart. De Belgische Laeven is econoom bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en als hoogleraar verbonden aan de Tilburg School of Economics and Management.

  Draghi's keuze viel op Laeven onder meer vanwege zijn track record in het analyseren van financiële crises. Want, zo stellen diverse bronnen, nu de ECB de rol van financiële toezichthouder in de eurozone op zich neemt, is Draghi op zoek naar economen en experts met gedegen kennis die echt begrijpen hoe banken werken. En hij is niet bang om die expertise buiten de ECB te zoeken.

 • Roelof Salomons hoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer

  Bron: RUG

  Dr R.M. (Roelof) Salomons, Chief Strategist bij Kempen Capital Management, is per 1 januari 2015 benoemd tot deeltijdhoogleraar Beleggingstheorie en Vermogensbeheer aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
  Professor Harry Garretsen, decaan van de faculteit over de leerstoel: ‘De 21e eeuw bracht veel uitdagingen en het institutionele vermogensbeheer moest ingrijpende wijzigingen ondergaan. Gegeven het verscherpte toezicht, de lagere verwachte rendementen en het toegenomen kostenbewustzijn kunnen we nog meer veranderingen verwachten. Deze leerstoel bouwt op die ontwikkelingen voort.’

 • Clemens Kool nieuwe onderdirecteur CPB

  Bron: CPB

  Prof.dr. Clemens J.M. Kool [1957] is benoemd tot onderdirecteur van het Centraal Planbureau. Hij vult per 1 maart 2015 de vacature op die was ontstaan door het vertrek van George Gelauff.
  Clemens Kool is sinds 2003 hoogleraar Financiering en Financiële Markten aan de Utrecht University School of Economics (USE), onderdeel van de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij hoogleraar Geld, Krediet en Bankwezen en Jean Monnet hoogleraar Europese Financiële Markten aan de Universiteit Maastricht, waar hij vanaf 1991 werkzaam was.

 • Jean Tirole winnaar Nobelprijs economie 2014

  The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel for 2014 to Jean Tirole: “for his analysis of market power and regulation”.

Video

20 feb 2017