Personalia

 • Joachim Vosgerau benoemd tot hoogleraar Consumer Behavior

  Dr. Joachim Vosgerau is met ingang van 1 september jl. benoemd tot hoogleraar Consumer Behavior aan de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Vosgerau is gespecialiseerd in oordeels- en besluitvorming.
  Prof. dr. Joachim Vosgerau (1970) studeerde psychologie aan de Universiteit van Konstanz, Duitsland, en verdedigde een dissertatie op het gebied van Marketing aan INSEAD, Frankrijk. In 2005 werd hij universitair docent Marketing aan de Tepper School of Business van Carnegie Mellon University, Pittsburgh, VS, waar hij vervolgens in 2011 universitair hoofddocent werd.

 • Casper van Ewijk nieuwe algemeen directeur Netspar

  Bron: Netspar

  Casper van Ewijk, huidig onderdirecteur van Centraal Planbureau (CPB), wordt met ingang van 1 oktober 2013 algemeen directeur van Netspar.
  Jean Frijns, voorzitter van de Raad van Toezicht: “We zijn verheugd met de komst van Casper van Ewijk. Hij is zeer goed ingevoerd in de academische wereld, in de pensioensector en in de wereld van het overheidsbeleid. Daarmee is hij uitstekend in staat om de unieke brugfunctie die Netspar als netwerk vervult in de noodzakelijke verbinding van wetenschap, overheid en marktpartijen verder te versterken. In Nederland en in toenemende mate ook in Europa."

 • Mijntje Lückerath benoemd tot hoogleraar Corporate Governance

  Bron: TiasNimbas

  Prof. Dr. Mijntje Lückerath is met ingang van 1 september 2013 door Tilburg University benoemd tot hoogleraar Corporate Governance bij de aan de universiteit gelieerde TiasNimbas Business School. Lückerath zal bij TiasNimbas haar onderzoek naar gedrag en cultuur in de bestuurskamers voortzetten. Ook zal ze onderwijs verzorgen op het gebied van Corporate Governance.
  Het onderzoek van Lückerath richt zich sinds 2007 op Corporate Governance, meer specifiek de rol en samenstelling van de Raad van Commissarissen in relatie tot de Raad van Bestuur en relevante stakeholders. De thema’s transparatie, onafhankelijkheid, diversiteit en evaluatie krijgen in haar onderzoek extra aandacht.

 • Adriaan Soetevent benoemd tot hoogleraar micro-economie

  Bron: RUG

  Prof.dr. A.R. Soetevent is per augustus 2013 benoemd tot hoogleraar micro-economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Soetevent is expert op het gebied van gedragseconomie en marktwerking.
  Soetevent (1976) promoveerde in 2004 cum laude in Groningen en werd daarna universitair docent Industriële Organisatie en in 2010 hoogleraar Empirische micro-economie aan de de UvA. Vanaf 2010 was hij tevens opleidingsdirecteur van het Tinbergen Instituut , een topinstituut in Europa op het gebied van economisch onderzoek en postgraduate onderwijs.

 • Lex Hoogduin hoogleraar economie RUG

  Bron: RUG

  Prof.dr. L.H. (Lex) Hoogduin, voormalig directielid van De Nederlandse Bank, is benoemd tot parttime hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor Hoogduin is dit een terugkeer: na zijn studie, promotie en een eerder hoogleraarschap komt hij nu opnieuw terug bij de FEB. Hoogduin is per 1 april 2013 benoemd tot hoogleraar Economie van complexiteit en onzekerheid in financiële markten en financiële instituten, bij de vakgroep Economics, Econometrics and Finance (EEF).

 • Anne-Françoise Rutkowski benoemd tot hoogleraar Management of Information

  Tilburg University heeft dr. Anne-Françoise Rutkowski met ingang van 1 mei 2013 benoemd tot hoogleraar Management of Information: Impact on Organization, Business and Society bij de Tilburg School of Economics and Management. Anne Rutkowski is gespecialiseerd in de impact van informatietechnologie (IT) op het bedrijfsleven, organisaties en de maatschappij. Haar onderzoek bevindt zich op het snijvlak van Information Management en psychologie. Haar werk is gepubliceerd in tijdschriften als Management Information Systems Quarterly, Group Decision and Negotiation, IEEE Computer, IEEE Software en Surgical Endoscopy.

Video

20 feb 2017