Personalia

 • Portret van Laura van Geest

  Laura van Geest wordt directeur CPB

  Mevrouw drs. L.B.J. (Laura) van Geest wordt directeur Centraal Planbureau bij het ministerie van Economische Zaken. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst in overeenstemming met minister Kamp van Economische Zaken. De benoeming gaat in op 1 augustus 2013.
  Van Geest heeft algemene economie en bestuurskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Zij volgt Coen Teulings op die sinds 1 mei 2006 directeur Centraal Planbureau is en deze functie per 1 mei 2013 zal verlaten.

 • Veronique Schutjens, bijzonder hoogleraar Etnisch Ondernemerschap

  Bron: UvA

  Mw. dr. V.A.J.M. Schutjens (1963) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Etnisch Ondernemerschap aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting VNO-NCW.
  Schutjens werkt sinds 1988 als economisch geograaf aan de Faculteit Geowetenschappen van de UU, de laatste jaren als universitair hoofddocent. Ook was ze verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan het Milieu- en Natuurplanbureau in Bilthoven.

 • Prof.dr. Kim Putters wordt directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

  Bron: SCP

  De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst om de heer prof.dr. K. (Kim) Putters (1973) voor te dragen voor de benoeming als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  De voordracht wordt gedaan in overeenstemming met minister Schippers van VWS en gaat in per 15 juni 2013.

 • Vincent Marchau benoemd tot hoogleraar

  Het College van Bestuur van Radboud Universiteit heeft dr.ir. Vincent Marchau benoemd tot hoogleraar (0.2) aan de faculteit Managementwetenschappen met de leeropdracht "Onzekerheid en adaptiviteit van maatschappelijke systemen". De heer Marchau is daarnaast verbonden aan de Technische Universiteit Delft waar hij momenteel de functie van vice-wetenschappelijk directeur van de  onderzoekschool Transport, Infrastructuur en Logistiek (TRAIL) vervult. Prof. Marchau begint bij de faculteit per 1 maart.

 • Chris Buijink nieuwe voorzitter NVB

  Bron: NVB

  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) krijgt een nieuwe voorzitter.
  Drs.Chr.P. (Chris) Buijink, op dit moment secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, wordt door het bestuur aan de leden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de NVB en zal per 1 juni 2013 aantreden.

 • Theo Stevers overleden

  Op dinsdag 19 februari overleed op 89-jarige leeftijd Prof. dr. Theo Stevers, Emeritus hoogleraar Openbare Financiën.  Theo Stevers was een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de economiebeoefening in Tilburg in de jaren 60 en 70.
  In het geschreven debat hanteerde hij een kritische pen, waarmee hij het algemeen economisch beleid van de overheid op de voet volgde en analyseerde.

Video

20 feb 2017