Personalia

 • Theo Stevers overleden

  Op dinsdag 19 februari overleed op 89-jarige leeftijd Prof. dr. Theo Stevers, Emeritus hoogleraar Openbare Financiën.  Theo Stevers was een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de economiebeoefening in Tilburg in de jaren 60 en 70.
  In het geschreven debat hanteerde hij een kritische pen, waarmee hij het algemeen economisch beleid van de overheid op de voet volgde en analyseerde.

 • Portret van Wim Boonstra

  Wim Boonstra bijzonder hoogleraar Economische en monetaire politiek

  Bron: VU

  Per 1 februari 2013 is Wim Boonstra door het College van Bestuur toegelaten als bijzonder hoogleraar Economische en monetaire politiek bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Wim Boonstra is - naast zijn hoofdfunctie als chief economist van de RABO bank - al sinds 2000 aan de faculteit verbonden bij de afdeling Economics.

 • Barbara Baarsma onvangt NVZ-penning 2012

  Bron: UvA

  Barbara Baarsma , bijzonder hoogleraar marktwerking- en mededingingseconomie aan de FEB en algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek, heeft op 30 januari een erepenning ontvangen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De jury heeft vooral waardering voor de adviezen van Baarsma om kostenoverschrijdingen in de ziekenhuiszorg te voorkomen.

 • Portret van Aard Groen

  Aard Groen hoogleraar Entrepreneurship & Valorisation

  Bron: RUG

  Prof. dr. Aard Groen is aangesteld als professor of Entrepreneurship and Valorisation aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze aanstelling betreft een dubbelpositie met een vergelijkbare leerstoel aan de Universiteit van Twente. Deze leerstoel draagt bij aan de samenwerking tussen de noordelijke en oostelijke universiteiten in Nederland, zoals Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen University.

 • Portret van Daan van Soest

  Daan van Soest benoemd tot hoogleraar Environmental Economics

  Tilburg University heeft Daan van Soest met ingang van 1 januari 2013 benoemd tot hoogleraar Environmental Economics voor twee dagen per week. Hij is gespecialiseerd in klimaatverandering en milieubeleid.
  Het onderzoek van Daan van Soest is zowel theoretisch als empirisch van aard. Het is vooral gericht op optimaal milieubeleid, de instrumentkeuze daarvoor en op het optimale gebruik van vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, waaronder ook biodiversiteit.

 • Coen Teulings verlaat Centraal Planbereau (CPB)

  Prof dr. Coen N. Teulings (54) vertrekt als directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Hij is namelijk aan het eind gekomen van zijn 7-jarige benoemingsperiode. Per 1 mei legt Teulings de dagelijkse leiding neer van het bureau, tot 1 november rondt hij een aantal lopende onderzoeksprojecten af. (© Foto Christiaan Krouwels)

Video

20 feb 2017