Personalia

 • Stefan Trautmann ontving Pierson-medaille

  Bron: Univers

  Stefan Trautmann, gedragseconoom aan Tilburg University, ontving vrijdag 14 december 2012 de Pierson-medaille. Dit gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS).
  De gedragseconoom werd door de jury uit de zeven genomineerden unaniem tot winnaar gekozen. Ze loofden hem niet alleen voor zijn groot aantal citaties en publicaties, in totaal twaalf, maar ook omdat hij een breed scala aan onderwerpen aanpakt binnen de gedragseconomie.

 • Portret van Patrick Verwijmeren

  Patrick Verwijmeren benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Finance

  Bron: EUR-ESE

  Per 1 december 2012 is prof. dr. Patrick Verwijmeren benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Finance bij de Erasmus School of Economics (ESE) vanwege de Vereniging Trustfonds. Hij zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verder uitbouwen en versterken van de sectie Finance binnen de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie van de ESE.

 • Portret van Lex Meijdam

  Lex Meijdam nieuwe decaan Economics & Management Tilburg University

  Het College van Bestuur van Tilburg University heeft prof. dr. Lex Meijdam per 1 januari 2013 benoemd tot decaan van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Lex Meijdam volgt prof. dr. Kees Koedijk op, die aantreedt als Dean & Director van de aan Tilburg University gelieerde TiasNimbas Business School.

  Lex Meijdam studeerde econometrie aan Tilburg University en promoveerde in 1991 aan deze universiteit.  Sinds 1999 is hij als hoogleraar Algemene Economie verbonden aan TiSEM. Meijdam publiceerde onder andere over de economische gevolgen van de vergrijzing. Momenteel leidt hij een onderzoeksproject in opdracht van het Britse ministerie van Internationale Ontwikkeling naar innovatie en groei in lagelonenlanden.

 • Arnoud Boot benoemd tot lid WRR

  Bron: UvA

  Prof. dr. Arnoud Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de UvA, treedt per 1 januari 2013 aan als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
  Naast Boot wordt ook prof. dr. mr. Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, benoemd tot lid van de WRR. Met de benoemingen wordt voorzien in de vacatures die ontstaan door het aflopen van de benoemingstermijn van prof. dr. Pieter Winsemius en het vertrek van prof. mr. Corien Prins.

 • Franc Klaassen benoemd tot hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen UvA

  Bron: UvA

  Dr. F.J.G.M. Klaassen (1971) is benoemd tot hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
  Franc Klaassen richt zich in zijn onderzoek op internationale economische vraagstukken. Binnen de internationale economie staan de economische relaties tussen landen centraal. Deze zijn traditioneel van groot belang voor economisch beleid. Door globalisering neemt dat belang verder toe. Momenteel werkt Klaassen aan een onderzoek waarin hij effecten van internationale economische integratieprocessen kwantificeert. Hij toonde onder andere aan dat de invloed van de euro op handel binnen de eurozone niet zo groot is.

 • Portret van Jenny Ligthart

  Jenny Ligthart overleden

  In de nacht van dinsdag 20 november op woensdag 21 november is Jenny Ligthart overleden. Jenny was hoogleraar macroeconomie aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Groningen. Van 2003 tot 2011 was zij bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Zij was in de jaren 2002 tot 2009 directeur van NAKE. Daarvoor werkte zij bij het International Monetary Fund (IMF) in Washington DC. Jenny was al een aantal maanden ernstig ziek, maar is tot op het laatste moment actief gebleven in het onderzoek, begeleiden van aio's, en beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Ze is 45 jaar geworden.

Video

20 feb 2017