Personalia

 • Portret van Patrick Verwijmeren

  Patrick Verwijmeren benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Finance

  Bron: EUR-ESE

  Per 1 december 2012 is prof. dr. Patrick Verwijmeren benoemd tot bijzonder hoogleraar Corporate Finance bij de Erasmus School of Economics (ESE) vanwege de Vereniging Trustfonds. Hij zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verder uitbouwen en versterken van de sectie Finance binnen de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie van de ESE.

 • Portret van Lex Meijdam

  Lex Meijdam nieuwe decaan Economics & Management Tilburg University

  Het College van Bestuur van Tilburg University heeft prof. dr. Lex Meijdam per 1 januari 2013 benoemd tot decaan van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Lex Meijdam volgt prof. dr. Kees Koedijk op, die aantreedt als Dean & Director van de aan Tilburg University gelieerde TiasNimbas Business School.

  Lex Meijdam studeerde econometrie aan Tilburg University en promoveerde in 1991 aan deze universiteit.  Sinds 1999 is hij als hoogleraar Algemene Economie verbonden aan TiSEM. Meijdam publiceerde onder andere over de economische gevolgen van de vergrijzing. Momenteel leidt hij een onderzoeksproject in opdracht van het Britse ministerie van Internationale Ontwikkeling naar innovatie en groei in lagelonenlanden.

 • Arnoud Boot benoemd tot lid WRR

  Bron: UvA

  Prof. dr. Arnoud Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de UvA, treedt per 1 januari 2013 aan als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
  Naast Boot wordt ook prof. dr. mr. Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, benoemd tot lid van de WRR. Met de benoemingen wordt voorzien in de vacatures die ontstaan door het aflopen van de benoemingstermijn van prof. dr. Pieter Winsemius en het vertrek van prof. mr. Corien Prins.

 • Franc Klaassen benoemd tot hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen UvA

  Bron: UvA

  Dr. F.J.G.M. Klaassen (1971) is benoemd tot hoogleraar Internationale Economische Betrekkingen aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
  Franc Klaassen richt zich in zijn onderzoek op internationale economische vraagstukken. Binnen de internationale economie staan de economische relaties tussen landen centraal. Deze zijn traditioneel van groot belang voor economisch beleid. Door globalisering neemt dat belang verder toe. Momenteel werkt Klaassen aan een onderzoek waarin hij effecten van internationale economische integratieprocessen kwantificeert. Hij toonde onder andere aan dat de invloed van de euro op handel binnen de eurozone niet zo groot is.

 • Portret van Jenny Ligthart

  Jenny Ligthart overleden

  In de nacht van dinsdag 20 november op woensdag 21 november is Jenny Ligthart overleden. Jenny was hoogleraar macroeconomie aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Groningen. Van 2003 tot 2011 was zij bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Zij was in de jaren 2002 tot 2009 directeur van NAKE. Daarvoor werkte zij bij het International Monetary Fund (IMF) in Washington DC. Jenny was al een aantal maanden ernstig ziek, maar is tot op het laatste moment actief gebleven in het onderzoek, begeleiden van aio's, en beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Ze is 45 jaar geworden.

 • Jules Theeuwes overleden

  Jules Theeuwes is op 6 november jl. overleden. Hij was wetenschappelijk directeur van SEO Economisch Onderzoek en emeritus hoogleraar toegepast economisch onderzoek aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Jules is in 1998 bij SEO Economisch Onderzoek gekomen als wetenschappelijk directeur. In 2002 werd hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, om in 2006 terug te keren naar SEO. In het verleden is hij gasthoogleraar geweest aan de University of British Columbia (1978 - 1979), de University of Wisconsin-Madison (1988) en Stanford University (1996). In de periode 1986-1998 was hij als hoogleraar Algemene Eeconomie verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden. Jules Theeuwes heeft een indrukwekkende lijst publicaties op zijn naam staan en was ook een veelgevraagd commentator voor radio en tv bij economische vraagstukken. Dat dankte hij niet alleen aan zijn brede belangstelling maar ook aan de gave om ingewikkelde zaken inzichtelijk te maken. Hij was tevens redacteur voor Me Judice waar hij met veel plezier aan bijdroeg door het schrijven van stukken  die uitblonken door helderheid en liefde voor zijn vak. Zijn warme persoonlijkheid zal node gemist worden.
  Voor een volledig cv:
  http://www.seo.nl/pagina/article/cv-jules-theeuwes/

Video

20 feb 2017