Personalia

 • Portret van Robbert Huijsman

  Robbert Huijsman benoemd tot hoogleraar Management iBMG

  Bron: EUR

  Prof.dr. Robbert Huijsman MBA is benoemd tot bijzonder hoogleraar Management en organisatie van ouderenzorg. Met de nieuwe leeropdracht wil Huijsman bijdragen aan een toekomstbestendige en duurzame ouderenzorg. Daartoe richt hij zich op onderzoek naar de juiste opzet en sturing van het management en de organisatie van regionale (keten-)netwerken voor zorgbehoevende ouderen.
  Huijsman (1962) studeerde Economie in Rotterdam en promoveerde in 1990 op een simulatiemodel om vraag en aanbod in de ouderenzorg in hun onderlinge verhoudingen te analyseren. Sinds juli 2011 werkt hij bij Achmea Zorginkoop als Senior manager Kwaliteit & Innovatie.

 • Ralph Koijen benoemd tot hoogleraar Macro Finance

  Tilburg University heeft dr. Ralph Koijen benoemd tot hoogleraar Macro Finance bij het departement Financiering van de Tilburg School of Economics and Management. Koijen is gespecialiseerd in de empirie van financiële markten en in het functioneren van verzekeringsmarkten. Sinds september 2007 was hij aan de Stern School of Business van New York University verbonden als Visiting Assistant Professor of Finance. Vanaf juli 2008 werkte hij als Assistant en Associate Professor of Finance aan de Booth School of Business van de University of Chicago. Zijn aanstelling als hoogleraar aan Tilburg University vindt plaats met ingang van 1 september 2012.

 • Kees Koedijk nieuwe Dean / Director TiasNimbas

  Bron: TiasNimbas

  Vanaf 1 september volgt Prof. dr. Kees Koedijk Prof. dr. Ramon O’Callaghan op als Dean & Director van TiasNimbas Business School. Prof. dr. Dirk Brounen en Prof. dr. Philip Joos treden als Vice Deans toe tot het Executive Team.
  Tot 1 januari 2013 blijft Kees Koedijk decaan van de School of Economics and Management van Tilburg University. Hij is hoogleraar Financieel Management en een expert in financiële economie en financiële instellingen. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op Macro en Internationale Financiën, Portfolio Management en Maatschappelijk Verantwoord Investeren. Duurzaamheid is één van zijn belangrijke aandachtsgebieden.

 • Harry Garretsen benoemd in Bankraad DNB

  Bron: RuG

  Prof. dr. Harry Garretsen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen is per 15 september 2012 benoemd als lid van de Bankraad van De Nederlandsche Bank (DNB).
  Hij is aangetrokken als onafhankelijke deskundige op het gebied van monetaire zaken. De Bankraad functioneert als klankbord van de directie. Zo brengt de president van DNB verslag uit aan dit orgaan over de algemene economische en financiële ontwikkelingen en bespreekt het door DNB gevoerde beleid.

 • Mathijs van Dijk bijzonder hoogleraar Financiële Markten

  Prof.dr. Mathijs van Dijk is benoemd tot bijzonder hoogleraar Business Adminstration, with particular reference to financial markets in de Rotterdam School of Management, Erasmus University vanwege het Erasmus Trustfonds. De leerstoel is ingesteld om fundamenteel onderzoek naar de organisatie en het functioneren van hedendaagse financiële markten te stimuleren. Naar nu bekend is geworden met ingang van 1 juli 2012. (© Foto Erasmus Universiteit Rotterdam)

 • Arnoud Boot benoemd tot voorzitter Bankraad

  Bron: UvA

  Prof. dr. Arnoud Boot is benoemd tot voorzitter van de Bankraad van De Nederlandsche Bank (DNB). De Bankraad functioneert als klankbord van de directie. De president van DNB brengt verslag uit aan de Bankraad over de algemene economische en financiële ontwikkelingen en bespreekt het door DNB gevoerde beleid. De Bankraad kan de directie adviseren. Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben zitting in de Bankraad, onder wie de van overheidswege benoemde commissaris. Verder worden ook de sociale partners, de financiële sector en onafhankelijke deskundigen vertegenwoordigd in de Bankraad. (© Foto Christiaan Krouwels)

Video

20 feb 2017