Personalia

 • Arnoud Boot benoemd tot voorzitter Bankraad

  Bron: UvA

  Prof. dr. Arnoud Boot is benoemd tot voorzitter van de Bankraad van De Nederlandsche Bank (DNB). De Bankraad functioneert als klankbord van de directie. De president van DNB brengt verslag uit aan de Bankraad over de algemene economische en financiële ontwikkelingen en bespreekt het door DNB gevoerde beleid. De Bankraad kan de directie adviseren. Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben zitting in de Bankraad, onder wie de van overheidswege benoemde commissaris. Verder worden ook de sociale partners, de financiële sector en onafhankelijke deskundigen vertegenwoordigd in de Bankraad. (© Foto Christiaan Krouwels)

 • Brian Burgoon is benoemd tot hoogleraar Internationale en vergelijkende politieke economie UvA

  Brian Burgoon richt zich in zijn onderzoek op vergelijkende en internationale politieke economie, in het bijzonder op de politiek van economische globalisering. Daarbinnen houdt hij zich bezig met drie thema’s, waarin de verbanden tussen politieke en economische conflicten op zowel internationale als nationale vlakken centraal staan. Burgoon is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten, binnen de UvA maar ook in internationaal samenwerkingsverband. Zo werkt hij in het interuniversitaire, interdisciplinaire project IMPALA (‘International Migration Policy and Law Analysis’), dat de inhoud en strengheid van immigratiewetgevingen van 1960 tot heden meet en analyseert in 26 landen. (© Foto Jeroen Oerlemans)

 • Portret van Elino Ostrom

  In Memoriam: Elinor Ostrom

  On June 12, 2012, Prof. dr. Elinor Ostrom, Nobel Prize Winner in Economic Sciences 2009, passed away at the age of 78. For her analysis of economic governance, and in particular her work on commons, she received in 2009 the Nobel Prize for Economics and she was recently included in Time Magazine’s 2012 list of the “100 most influential people in the world”. (© Foto Holger Motzkau 2010, Wikipedia/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0))

 • Portret van Wim van der Stede

  Wim van der Stede benoemd tot visiting professor

  Voor de resterende maanden van dit jaar is prof.dr. Wim van der Stede benoemd tot visiting professor aan de Erasmus School of Economics. Van der Stede is als hoogleraar verbonden aan de London School of Economics op het gebied van Management Accounting, met een nadruk op organisatie-control vraagstukken, inclusief prestatiemeting en beloningssystemen. (© Foto Erasmus Universiteit Rotterdam)

 • Portret van Alexander Rinnooy Kan

  Alexander Rinnooy Kan benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank (DNB)

  Bron: DNB

  De aandeelhouder van de Nederlandsche Bank, de Staat der Nederlanden, heeft Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, per 1 juli 2012 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandsche Bank. De heer Rinnooy Kan neemt per 1 juli 2012 het voorzitterschap over van de heer van Duyne, die terugtreedt in verband met het bereiken van de maximale benoemingstermijn (twaalf jaar). De heer van Duyne trad in 2000 toe tot de Raad van Commissarissen van DNB en vervult sinds 2004 het voorzitterschap van de Raad. (© Foto Henriëtte Guest)

 • Portret van Jan Rouwendal

  Jan Rouwendal bijzonder hoogleraar 'Economische Waardering van Erfgoed’

  Bron: VU

  Jan Rouwendal is per 1 april 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Economische Waardering van Erfgoed' aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Rouwendal was al universitair hoofddocent bij de afdeling Ruimtelijke Economie en zal nu als hoogleraar deelnemen aan het onderzoeks- en onderwijsnetwerk Erfgoed en Ruimte. Binnen dit netwerk, dat onlangs van start ging, geeft hij samen met drie andere hoogleraren een impuls aan kennisontwikkeling op het snijvlak van cultureel erfgoed, ruimtelijk ontwerp en ruimtelijke planning. Naast interuniversitair onderwijs ontwikkelt het netwerk een nationale onderzoeksagenda. (© Foto Vrije Universiteit)

Video

20 feb 2017