Jarl Kind over de norm van dijken

16 apr 2012

Hoewel Nederland in vergelijking met de rest van de wereld hoge veiligheidsnormen voor dijken hanteert, zijn de huidige normen voor sommige dijkringen lager dan economisch wenselijk is. Dit concludeert Jarl Kind, econoom bij Deltares, uit het onderzoek Waterveiligheid 21e eeuw dat in het kader van het Deltaprogramma is uitgevoerd.

Met name in het rivierengebied zijn de risico’s relatief groot, maatregelen op termijn bedragen 5 tot 10 miljard euro. De risico’s aan de Nederlandse kust zijn relatief minder groot dan altijd verwacht.

 

Te citeren als

“Jarl Kind over de norm van dijken”, Me Judice, 16 april 2012.

Copyright

De titel en eerste zinnen van dit artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding Me Judice en, indien online, een link naar het artikel. Volledige overname is slechts beperkt toegestaan. Voor meer informatie, zie onze copyright richtlijnen.