“Op naar burgerparticipatie in opkomende landen”

Startdatum: 19 mei 2014
Einddatum: 19 mei 2014
Amsterdam (Nederland)
Auditorium VU, Boelelaan
Engels
logo SID
Door de terugtrekkende overheid zien we in Europa steeds meer kansen voor burgers om zich te verenigen en te ontwikkelen. In landen waar de macht slechts door een kleine groep mensen wordt gedeeld, is burgerparticipatie minder vanzelfsprekend. In zijn SID lezing bespreekt Dhananjayan Sriskandarajah (CIVICUS) hoe de relatie tussen de staat en haar burgers zich ontwikkeld in landen met een snel groeiende economie en een autocratisch bestuur.
Welke kansen worden geboden aan burgers die leven in landen waarbij ontwikkeling op gang kwam in (en door) de globaliserende wereld? Hoe verenigen deze burgers zich in vergelijking met de burgers uit landen met een langere geschiedenis van ontwikkeling en democratie? Dr Sriskandarajah gaat in op de rol van maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling van landen als India en Zuid-Afrika en onderzoekt de internationale reikwijdte van hun betrokkenheid en activiteiten.