Back

Auteur detail

Home

Onno Steenbeek

APG, Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam

Dossiers: Pensioen
Onderwerpen: Pensioen

Onno Steenbeek (1967) is directeur van de afdeling ALM and Solutions van APG Asset Management. Deze afdeling speelt een centrale rol bij de bepaling van de financiële strategie van pensioenfondsen die aangesloten zijn bij APG. Ook biedt deze afdeling inzicht in de effecten van de nieuwe pensioenwet en dient het als kenniscentrum voor onderzoeksprojecten op het gebied van beleggingen en pensioenregelingen. Eén dag per week is Steenbeek als hoogleraar Risicobeheer van Pensioenfondsen verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Steenbeek verzorgt colleges op het gebied van vermogensbeheer en doet onderzoek, met name op het terrein van risicobeheer van pensioenfondsen.Naast deze functies is Steenbeek lid van de Raad van Commissarissen van Optimix Investment Funds N.V. en is hij lid van de Bestuurscommissie Vermogensbeheer en Balansmanagement van Pensioenfonds ABN-Amro. Recentelijk was hij tevens lid van de Commissie UFR en de Commissie Parameters, beide ingesteld door de staatssecretaris van SZW.

Gerelateerde artikelen

© copyright 2024 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik