Back

Auteur detail

Home

Paul de Beer

Universiteit van Amsterdam
Onderwerpen: Arbeidsmarkt, Economisch denken, Innovatie, Pensioen, Sociale zekerheid, Vergrijzing

Paul de Beer (1957) is Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan De Burcht (Centrum voor Arbeidsverhoudingen) en het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS). Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 2001 aan de UvA op het proefschrift Over werken in de postindustriële samenleving. Eerder was hij onder meer werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zijn meest recente boek (tezamen met Ferry Koster) is Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering, globalisering en solidariteit (Aksant, 2007).

Gerelateerde artikelen

© copyright 2020 Mejudice
Privacybeleid Voorwaarden voor gebruik