Copyright

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van de ideeën, artikelen en video’s die op Me Judice gepubliceerd worden. We juichen verspreiding van de inhoud van Me Judice dan ook toe, mits het op de juiste wijze en met de juiste intentie gebeurt. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld.

Artikelen

  • De titel en eerste zinnen van elk artikel mogen zonder toestemming worden overgenomen met de bronvermelding www.mejudice.nl en, indien online, een link naar het artikel
  • Citeren uit Me Judice artikelen is toegestaan (zonder toestemming) met (minimaal) de naam van de auteur(s), de bronvermelding www.mejudice.nl en, indien online, een link naar het artikel. Uitgebreide citeer-instructies zijn te vinden onder elk artikel
  • Integraal overnemen van een artikel op Me Judice is alleen toegestaan voor offline media (zonder toestemming), en met in ieder geval de bronvermelding www.mejudice.nl
  • Integraal overnemen van artikelen door online media is niet toegestaan zonder toestemming van de hoofdredactie. Toestemming kan worden verkregen via redactie@mejudice.nl. Bij overname dienen in ieder geval opgenomen te worden: de naam van de auteur(s) en de zin  “Dit artikel is overgenomen van www.mejudice.nl”, met een link naar het artikel.
  • De artikelen op Me Judice mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden

Overige content

Op de video’s en overige content van de website www.mejudice.nl is een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland (CC BY-ND 3.0) van toepassing, tenzij anders vermeld. Onder naamsvermelding verstaan wij: www.mejudice.nl met, indien online, een link naar de site.

We blijven graag op de hoogte van waar artikelen worden overgenomen of genoemd. Daarom stellen we het op prijs om, via mail op redactie@mejudice.nl of per post (voor adres, zie contact gegevens), op de hoogte gesteld te worden van overname.

Hoofdredactie
Selecteert en accepteert artikelen voor deze website.
Harry van Dalen image Harry van Dalen

NIDI, Den Haag, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University


Kees Koedijk image Kees Koedijk

Tilburg University, TIAS en CEPR


Pieter Gautier image Pieter Gautier
Vrije Universiteit

Portret van Ben Vollaard Ben Vollaard

Tilburg University en TILEC


Bas van der Klaauw image Bas van der Klaauw
Vrije Universiteit Amsterdam en Tinbergen Instituut

Harry Garretsen image Harry Garretsen
Rijksuniversiteit Groningen
Ontvang updates via e-mail